Skip to content Skip to navigation

Thông báo daa

Đăng kí nhận Nguồn tin Thông báo daa
Đã cập nhật: cách đây 16 giờ 9 phút

Thông Báo Kế Hoạch ĐKHP Học Kỳ 1 Năm Học 2017-2018

T2, 24/07/2017 - 15:39
Theo kế hoạch năm học 2017 – 2018 đã được Hiệu trưởng phê duyệt, nhằm chuẩn bị mở lớp và tổ chức cho sinh viên đăng ký học tập trong học kỳ 1 học năm học 2017 – 2018, Phòng Đào tạo Đại học (P.ĐTĐH) thông báo đến các bạn sinh viên kế hoạch ĐKHP HK1 như sau: P.ĐTĐH mở hệ thống cho sinh viên ĐKHP: Đợt 1 (chính thức): Khóa 9 trở về trước: Từ 9h00 ngày 01/8/2017 đến 16h00 ngày 06/8/2017. Khóa 10, 11: Từ 9h00 ngày 03/8/2017 đến 16h00 ngày 06/8/2017. Đợt 2 (hiệu chỉnh): Từ 9h00 ngày 14/8/2017 đến 16h00 ngày   17/8/2017. P. ĐTĐH công bố TKB chính thức: ngày 18/8/2017. Bắt đầu học kỳ 1 năm học 2017 – 2018: Khóa 12 vào ngày 21/8/2017, các Khóa còn lại vào ngày 04/9/2017. Các bạn tham khảo kế hoạch(file đính kèm) Các file đính kèm:  kq_dkhp_hk_1_nh_2017.xlsx
Mục phân loại: Phòng đào tạo

Thông báo v/v Thu học phí Học kỳ 3, 2016-2017 Hệ ĐTĐH Chính quy

T6, 21/07/2017 - 10:19
Hiện tại, phòng Kế hoạch Tài chính đã gửi Thông báo về việc thu học phí học kỳ 3, năm học 2016-2017 hệ ĐTĐH Chính quy lên website phòng Kế hoạch Tài chính: https://khtc.uit.edu.vn/node/285 
Mục phân loại: Phòng đào tạo

Thông Báo Nhận Đơn Phúc Tra Điểm Cuối Kỳ 2 Năm Học 2016-2017(đợt 2; K11)

T5, 20/07/2017 - 10:28
P.ĐTĐH thông báo nhận đơn phúc tra điểm thi cuối kỳ 2 (với các lớp thi từ 26/6/2017 đến 30/6/2017) từ ngày 24 đến 11h00 ngày 29/7/2017.(mẫu phúc tra tại:https://daa.uit.edu.vn/thongbao/mot-so-quy-trinh-danh-cho-sinh-vien)
Mục phân loại: Phòng đào tạo

Thông Báo Nhận Đơn Phúc Tra Điểm Cuối Kỳ 2 Năm Học 2016-2017

T2, 10/07/2017 - 09:40
P.ĐTĐH thông báo nhận đơn phúc tra điểm thi cuối kỳ 2 (với các lớp thi từ 5/6/2017 đến 17/6/2017) từ ngày 17 đến 11h00 ngày 22/7/2017.(mẫu phúc tra tại:https://daa.uit.edu.vn/thongbao/mot-so-quy-trinh-danh-cho-sinh-vien)
Mục phân loại: Phòng đào tạo

Thông báo tuyển sinh thực tập tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

T5, 29/06/2017 - 08:52
Phòng Đào tạo Đại học thông báo đến sinh viên có nhu cầu thực tập như sau: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cần tuyển sinh viên thực tập: Đối tượng: Sinh viên năm cuối. Yêu cầu về đạo đức: Có lối sống lành mạnh, đạo đức tốt, chăm chỉ. Yêu cầu về đào tạo chuyên ngành: Am hiểu kiến trúc tài liệu phân tích hệ thống thông tin. Biết sử dụng các công cụ vẽ sơ đồ Visio, Astah. Sinh viên thuộc các chuyên ngành đào tạo: ngành kỹ thuật phần mềm, ngành hệ thống thông tin, ngành truyền thông và mạng máy tính, ngành kỹ thuật máy tính. Kết quả học tập từ khá trở lên. Nội dung thực tập: Hướng dẫn thực tập theo đề tài sinh viên được giao hoặc Bệnh viện sẽ giao đề tài cho sinh viên. Sinh viên được phân công tham gia làm tài liệu phần mềm của bệnh viện. Sinh viên chuyên ngành kỹ thuật máy tính được làm việc trong môi trường thực tế. Số lượng sinh viên đến thực tập: 2-3 sinh viên/chuyên ngành/đợt. Địa điểm thực tập: Phòng CNTT – Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM. Sinh viên có nhu cầu cần điền vào Đơn đề nghị thực tập (file đính kèm) và giấy giới thiệu của Trường gửi đến KS. Trần Mai Loan – số điện thoại: 028.39525391, email: loan.tm@umc.edu.vn Trân trọng   Các file đính kèm:  don_de_nghi_thuc_tap.pdf
Mục phân loại: Phòng đào tạo

Thông Báo Điều Chỉnh ĐKHP Học Kỳ Hè 2016-2017

T2, 26/06/2017 - 15:23
P.ĐTĐH thông báo Thời gian điều chỉnh học kỳ hè từ 10/7 đến 15/7 năm 2017 Sinh viên điều chỉnh ĐKHP trực tuyến tại địa chỉ: https://qldt.uit.edu.vn và thực hiện đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu như hệ thống quản lý DAA của Trường. Quy trình điều chỉnh đăng ký học phần (dành cho sinh viên) (file đính kèm)   Các file đính kèm:  huong_dan_dc_dkhp_sv.docx
Mục phân loại: Phòng đào tạo

Thông Báo Mở Lớp; NT113.H31

T6, 16/06/2017 - 13:32
P.ĐTĐH Thông báo mở Lớp; NT113.H31 trong học kỳ hè theo đề nghị sinh viên, 
Mục phân loại: Phòng đào tạo

Thông báo Mờ Lớp EN004.H31(hè)

T6, 16/06/2017 - 11:58
Phòng đào tạo thông báo mở lớp EN004.H31 hiện lớp có 24 sv đăng ký trong danh sách (các bạn ký tên mới được cập nhật vào danh sách). Các bạn lưu ý: Với số lượng ĐK 24 các bạn phải đóng mức học phí theo quy định của phòng KHTC, (các bạn tham khảo mức phí tại file đính kèm) Các bạn bị trùng lịch học như sau:         . Sinh viên 15520357 bị trùng TKB Lớp EN004.H31 và lớp IT001.H31 bị trùng thời gian học.(Thứ 2, Tiết 1 2 3) Sinh viên 16520045 bị trùng TKB Lớp EN004.H31 và lớp IT001.H31.CLC bị trùng thời gian học.(Thứ 2, Tiết 1 2 3) Lớp EN004.H31 và lớp IT001.H31.CLC.1 bị trùng thời gian học.(Thứ 2, Tiết 6 7 8 9) Sinh viên 16520397 bị trùng TKB Lớp EN004.H31 và lớp IT001.H31 bị trùng thời gian học.(Thứ 2, Tiết 1 2 3) Sinh viên 16520723 bị trùng TKB Lớp EN004.H31 và lớp IT001.H31 bị trùng thời gian học.(Thứ 2, Tiết 1 2 3) Sinh viên 16520731 bị trùng TKB Lớp EN004.H31 và lớp IT001.H31 bị trùng thời gian học.(Thứ 2, Tiết 1 2 3) Lớp EN004.H31 và lớp IT001.H31.1 bị trùng thời gian học.(Thứ 2, Tiết 6 7 8 9) Sinh viên 15520616 bị trùng TKB Lớp EN004.H31 và lớp IT001.H31.CLC bị trùng thời gian học.(Thứ 2, Tiết 1 2 3) Lớp EN004.H31 và lớp IT001.H31.CLC.1 bị trùng thời gian học.(Thứ 2,Tiết 6 7 8 9) Các file đính kèm:  don_gia_hoc_phi_lop_si_so_it.pdf
Mục phân loại: Phòng đào tạo

Thông báo về việc nộp chứng chỉ ngoại ngữ

T3, 13/06/2017 - 15:28
Phòng Đào tạo Đại học thông báo về việc nộp chứng chỉ ngoại ngữ trong file đính kèm Trân trọng Các file đính kèm:  thong_bao_chung_chi_nn.doc
Mục phân loại: Phòng đào tạo

Thông báo về việc làm Khóa luận tốt nghiệp của sinh viên chương trình CLC

T2, 12/06/2017 - 15:01
Phòng Đào tạo thông báo đến các bạn sinh viên về việc làm Khóa luận tốt nghiệp của sinh viên chương trình CLC như thông báo đính kèm. Các file đính kèm:  58_tb_dhcnttngay2-06-2017scan.pdf
Mục phân loại: Phòng đào tạo

Danh sách quy hoạch giảng dạy của các Khoa, Tổ, Bộ môn

T7, 10/06/2017 - 18:56
Các file đính kèm:  317_qd_dhcntt05_06_2017_scan.pdf danh_sach_quy_hoach_giang_day_bo_mon_khkttt.pdf danh_sach_quy_hoach_giang_day_bo_mon_tmdt.pdf danh_sach_quy_hoach_giang_day_bo_mon_toan-ly.pdf danh_sach_quy_hoach_giang_day_cua_khoa_httt.pdf danh_sach_quy_hoach_giang_day_khoa_cnpm.pdf danh_sach_quy_hoach_giang_day_khoa_ktmt.pdf danh_sach_quy_hoach_giang_day_khoa_mmttt.pdf danh_sach_quy_hoach_giang_day_to_gioi_thieu_nganh.pdf danh_sach_quy_hoach_giang_day_to_knnn.pdf
Mục phân loại: Phòng đào tạo

Thông Báo Danh Sách Sinh Viên Chưa Hoàn Thành Nghĩa Vụ Học Phí Học Kỳ 2 Năm Học 2016-2017

T6, 09/06/2017 - 12:04
Thông Báo Danh Sách Sinh Viên Chưa Hoàn Thành Nghĩa Vụ Học Phí Học Kỳ 2 Năm Học 2016-2017(file đính kèm). 1. Các bạn sinh viên có tên trong danh sách sẽ không được công nhận điểm thi cuối kỳ nếu không hoàn thành nghiã vụ học phí. 2. Mọi thắc mắc về học phí các bạn vui lòng liên hệ Phòng KHTC. 3.Các bạn sinh viên có tên trong danh sách vui lòng hoàn thành nghĩa vụ học phí. Các file đính kèm:  dtdh_dssv_chua_hoan_thanh_hoc_phi_hk2_2016-2017_het_07.06.2017_1.xlsx
Mục phân loại: Phòng đào tạo

Thông Báo Đổi Lịch Thi Lớp IE403

T5, 08/06/2017 - 08:46
Phòng ĐTĐH Thông báo Lớp IE403 chuyển lịch thi qua ca 1 ngày 14/6/2017
Mục phân loại: Phòng đào tạo

Thông Báo Chuyển Phòng Học Các Lớp K11 Bị Trùng Lịch Thi Cuối Kỳ 2 Năm Học 2016-2017.

T4, 31/05/2017 - 09:00
Theo kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017 thì kế hoạch thi cuối kỳ của K11 muộn hơn so với các khóa còn lại (K11 còn học, các khóa còn lại thi) dẫn đến sự cố một số lớp học K11 trùng phòng thi cuối kỳ. Để đảm bảo kế hoạch thi cuối kỳ đúng tiến độ, đạt kết quả tốt Phòng ĐTĐH thông báo danh sách lớp học sinh viên K11 có lịch học trùng với phòng thi cuối kỳ 2 nên phải chuyển phòng học (file đính kèm). Các bạn sinh viên K11 vui lòng cập nhật  phòng học mới trong tuần cuối của học kỳ 2. Các file đính kèm:  danhsachtrunglichthi_lichhoc.xlsx
Mục phân loại: Phòng đào tạo

Thông Báo Cập Nhật Lịch Thi IE101; IE403

T4, 31/05/2017 - 08:12
P.ĐTĐH Thông báo lịch thi của 2 môn IE101; IE403 (file đính kèm) các bạn Sinh viên vui lòng cập nhật thông tin thi 2 môn này.   Các file đính kèm:  ie101.h21_c107.xlsx ie101.h21_c109.xlsx ie403.h21_c312.xlsx bo_sung_thi_ie101_ie403.xlsx
Mục phân loại: Phòng đào tạo

Thông Báo Kết Quả ĐKHP Học Kỳ Hè & TKB Học Kỳ 2016-2017

T4, 31/05/2017 - 07:54
Phòng .ĐTĐH thông báo Kết quả ĐKHP HK hè & TKB học kỳ hè các bạn xem danh sách trong (file đính kèm) * Lưu Ý: TKB hè bắt đầu học ngày 10/7/2017. Với các lớp ĐKHP không đủ mở lớp (ĐK<30,dưới chuẩn) Các bạn muốn mở lớp cần làm các bước sau: 1. Lập danh sách các bạn muốn học ký tên xác nhận đồng ý học vì mức học phí cho các lớp này đóng sẽ cao và theo quy định phòng KHTC: - Học phí môn học có số lượng SV dưới chuẩn = Đơn giá học phí x Số tín chỉ học tập (TCHT) (file đính kèm) - Danh sách Sinh viên ĐKHP trong các lớp ĐK<30 các bạn liên hệ phòng ĐTĐH (A120) 2.Sau khi có danh sách xác nhận đồng ý học các bạn nộp cho Khoa, Bộ môn quản lý môn học để Khoa, Bộ môn gửi yêu cầu mở lớp cho P.ĐTĐH. 3. P.ĐTĐH sẽ căn cứ vào yêu cầu của Sin viên, Khoa, Bộ môn Trình BGH duyệt mở lớp. * Phòng ĐTĐH nhận đơn điều chỉnh ĐKHP hè từ ngày 10/7 đến 17/7 năm 2017. Các file đính kèm:  kq_dkhp_hk_3_nh_2016_1.xlsx tkb_khdt_30-05-2017_1496129864_hk_3_nh2016.xlsx don_gia_hoc_phi_lop_si_so_it.pdf tb_dtdh_thong_bao_to_chuc_hk_he_-_2016_-_2017_sv.doc mau_11_don_dieu_chinh_dkhp.doc
Mục phân loại: Phòng đào tạo

Thông báo lịch thi cuối khoá các lớp Tiếng Anh bổ túc - K2 - 2017

T3, 30/05/2017 - 11:21
  Trung tâm Ngoại Ngữ trân trọng thông báo lịch thi cuối khóa của các lớp AVBT - Khóa 2/2017 (ENBT.H2), với nội dung chi tiết như sau: 1. Hình thức: Trắc nghiệm trên máy tính (Phòng máy) 2. Kỹ năng: LISTENING – READING & WRITING (soạn thảo trên máy tính) 3. Tổng thời gian thi (3 kỹ năng): 70 phút 4. Lịch thi chia làm 2 ca thi như sau: Ngày thi: 30/05/2017 Ca 1 gồm các lớp: H21, H22, H26, H27 - từ 17h30 đến 18h40; Ca 2 gồm các lớp: H23, H24, H25 - từ 19h00 đến 20h10. 5. Phòng thi: Phòng máy C307, C309, C310, đính kèm danh sách SV. 6. Yêu cầu: Thí sinh phải mang theo thẻ sinh viên, đến trước giờ thi 15 phút. Không được mang theo bất kỳ thiết bị điện tử cá nhân (điện thoại, laptop, tablet …) vào phòng thi. Kết quả điểm thi sẽ được dùng để xét đăng ký học AV1 .
Mục phân loại: Phòng đào tạo

Thông báo thời gian nộp bài GDTC

T3, 30/05/2017 - 08:41
Trung tâm Thể thao thông báo các bạn sinh viên lớp H22, H26, H28, H212 về thời gian nộp bài thu hoạch của môn Lý thuyết về GDTC ngày học đầu tiên (28/05/2017) cụ thể như sau: PE002.H22 nộp vào lúc 08h00 ngày 04/06/2017 tại phòng 204; PE002.H26 nộp vào lúc 08h00 ngày 11/06/2017 tại phòng 204; PE002.H28 nộp vào lúc 12h15 ngày 04/06/2017 tại phòng 204; PE002.H212 nộp vào lúc 12h15 ngày 11/06/2017 tại phòng 204.
Mục phân loại: Phòng đào tạo

Thông báo thời gian học lý thuyết môn GDTC2

T5, 25/05/2017 - 07:48
Phòng đào tạo thông báo đến các bạn sinh viên lịch học lý thuyết môn GDTC2 của trung tâm Tư vấn và dịch vụ Thể thao trong file đính kèm. Các bạn chú ý theo học đầy đủ, đúng buổi, đúng lớp. Trường hợp các bạn học lại, sẽ đi học theo đúng lớp mà mình đăng ký. Trường hợp đi sai lớp, nếu không có lý do chính đáng xem như vắng học ngày hôm đó. Các file đính kèm:  lythuyet2016-2017_gdtc.xlsx
Mục phân loại: Phòng đào tạo

Trang