Skip to content Skip to navigation

Thông báo chung

Thông báo điều chỉnh phòng học_HK1 năm học 2017-2018

Để bố trí phòng học phù hợp hơn với số lượng sinh viên đã đăng ký môn học, Văn phòng có thay đổi một số phòng học trong thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2017-2018 (danh sách đính kèm) Lưu ý : Giảng viên và sinh viên nên kiểm tra lại lịch học của mình trước khi đến lớp , tránh tình trạng Văn phòng cập nhật thiếu trong file danh sách đính kèm. Trân trọng.

Thông báo v/v Thu học phí Học kỳ 1, 2017-2018 Hệ ĐTĐH Chính quy từ K2016 trở về trước

Hiện tại, phòng Kế hoạch Tài chính đã gửi Thông báo về việc thu học phí học kỳ 1, năm học 2017-2018 hệ ĐTĐH Chính quy từ khóa 2016 trở về trước lên website phòng Kế hoạch Tài chính: https://khtc.uit.edu.vn/node/288

Danh sách xét chính thức-dự bị, tuyển bổ sung và loại chương trình tài năng_HK1 năm học 2017-2018

Văn phòng thông báo đến sinh viên chương trình tài năng danh sách xét chính thức-dự bị, tuyển bổ sung và loại khỏi chương trình tài năng trong học kỳ 1 năm học 2017-2018 (file đính kèm) Những sinh viên thuộc diện bổ sung và loại khỏi chương trình tài năng, vui lòng liên hệ Văn phòng đặc biệt (phòng E2.1) để được điều chỉnh học phần học kỳ 1 năm học 2017-2018 phù hợp. Trân trọng.

Thông báo danh sách nhận học bổng Tân sinh viên chương trình Tiên tiến và Chất lượng cao khóa 2017

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo danh sách nhận học bổng Tân sinh viên chương trình Tiên tiến và Chất lượng cao khóa 2017. Vào ngày 5/9 ( Lễ Khai Giảng) các bạn nhận học bổng ăn mặc gọn gàng, lịch sự để lên trao học bổng, danh sách trong file đính kèm./.

Thông báo quyết định chuyển ngành và chuyên ngành cho sinh viên thuộc CTĐB

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo quyết định chuyển ngành và chuyên ngành cho sinh viên hệ đào tạo chính quy trong file đính kèm. Các sinh viên có tên trong danh sách điều chỉnh đăng ký học phần trực tuyến theo ngành và chuyên ngành mới tại địa chỉ: https://dkhp.uit.edu.vn/user đến hết ngày 01/09/2017.

Thông báo quyết định chuyển ngành và chuyên ngành cho sinh viên thuộc CTĐB

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo quyết định chuyển ngành và chuyên ngành cho sinh viên hệ đào tạo chính quy trong file đính kèm. Các sinh viên có tên trong danh sách điều chỉnh đăng ký học phần trực tuyến theo ngành và chuyên ngành mới tại địa chỉ: https://dkhp.uit.edu.vn/user đến hết ngày 01/09/2017.

Thông báo họp mặt đầu Khóa Tân sinh viên

Văn phòng Các chương trình Đặc biệt thông báo v/v Gặp mặt đầu khóa cho Tân sinh viên CTĐB - Thời gian: 10h ngày 05/9/2017 (sau lễ khai giảng) - Địa điểm: Hội trường ĐHQG . - Trang phục: áo trắng (theo thông báo của P. CTSV) - Nội dung: + Giới thiệu chức năng hoạt động của VP. + Phổ biến những quy định riêng của các CTĐB. + Các hoạt động dành riêng cho các CTĐB. + Trao học bổng Tân sinh viên CTTT và CLC.

Trang