Skip to content Skip to navigation

Thông báo chung

Danh sách sinh viên rớt môn Giải tích 1 và Giải tích 2

Hiện tại học kỳ 1 năm học 2017-2018 Văn phòng không mở các lớp Giải tích 1 và Giải tích 2, tuy nhiên có nhiều bạn có nguyện vọng mở môn này để đăng ký học trả nợ, cải thiện. Văn phòng có thống kê danh sách sinh viên rớt MA001 và MA002 (file đính kèm), sinh viên có nhu cầu học 1 trong 2 môn này hoặc cả 2, vui lòng gửi thông tin về VP để VP tập hợp sinh viên và xem xét mở lớp Trân trọng.

Thông báo tuyển sinh chương trình Tài năng năm 2017

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH TÀI NĂNG NĂM 2017 GIỚI THIỆU Chương trình đào tạo Cử nhân/ Kỹ sư Tài năng được thiết kế với yêu cầu về nội dung rộng và sâu hơn, đề cao tư duy sáng tạo, khả năng tự học, tăng cường kỹ năng thực hành, kiến thức thực tế. Sinh viên được định hướng đào tạo chuyên sâu để tham gia vào các đề tài nghiên cứu khoa học, phát triển ứng dụng. Sinh viên được giảng dạy bởi các Giảng viên giàu kinh nghiệm, đa số có học vị từ Tiến sĩ trở lên Môi trường học tập được ưu tiên đầy...

Trang