Skip to content Skip to navigation

Thông báo chung

Thông báo danh sách sinh viên các chương trình đặc biệt chưa hoàn thành học phí học kỳ 2 năm học 2016-2017

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo danh sách sinh viên thuộc hệ đào tạo đặc biệt chưa hoàn thành học phí học kỳ 2 năm học 2016-2017 tính đến hết ngày 24/05/2017 (file đính kèm) Đề nghị sinh viên nhanh chóng hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí, tránh tình trạng bị xử lý học vụ. Trân trọng.

Thông báo thay đổi phòng thi, ca thi, ngày thi một số lớp thuộc Văn phòng đặc biệt

Văn phòng thông báo các bạn sinh viên chú ý thay đổi phòng thi, ca thi, ngày thi một số lớp như sau: - IS208.H21.HTCL Quản lý dự án công nghệ thông tin thi vào ngày 05/06/2017 phòng E22 sang phòng C101 - IS208.H21.HTCL Quản lý dự án công nghệ thông tin thi vào ngày 05/06/2017 phòng E24 sang phòng A315 - EN006.H21.CLC Anh văn 3 thi vào ngày 07/06/2017 ca 2 chuyển sang ngày 29/06/2017 ca 3 phòng thi như cũ - CS2433.H21.CTTT & CS2433.H22.CTTT thi vào ngày 05/06/2017 ca 3 chuyển sang ca 2 phòng...

Hoạt động câu lạc bộ tiếng Anh

Văn phòng thông báo đến các bạn sinh viên hoạt động cuộc thi Tiếng Anh bao gồm ba phần tổ chức song song Phần 1: “VIẾT VỀ QUYỂN SÁCH BẠN ĐÃ ĐỌC” - YOUR FAVOURITE BOOK 1. Nội dung cuộc thi: - viết một bài luận văn khoảng 300 – 500 từ về quyển sách bạn đã đọc. Trong bài luận văn của mình, bạn có thể trình bày những cảm tưởng của bản thân về nội dung sách, phát biểu suy nghĩ của bản thân về nhân vật bạn yêu thích nhất, những bài học sâu sắc mà bạn rút ra từ quyển sách đã đọc. 2. Thời gian và cách...

VIỆN JOHN VON NEUMANN - CUỘC THI "ENTROPY - KHAI PHÁ DỮ LIỆU", 2017

Giới thiệu Cuộc thi học thuật “Entropy – Khai phá dữ liệu” lần 1 đã khép lại thành công với những kết quả đáng ghi nhận. Nối tiếp thành công của cuộc thi năm 2016, Viện John von Neumann - Đại học Quốc gia TP.HCM tiếp tục tổ chức cuộc thi "Entropy - Khai phá dữ liệu", 2017 để mở rộng sân chơi học thuật lành mạnh này, qua đó mang đến cơ hội trao đổi kiến thức, giao lưu học hỏi cùng các chuyên gia trong lĩnh vực Khoa học Phân tích Dữ liệu. Đối tượng - Sinh viên hoặc tốt nghiệp đại học các lĩnh vực...

Thông Báo Lịch Thi - Danh Sách Phòng Thi Cuối Kỳ 2 Năm Học 2016-2017

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo cụ thể như sau: - Lịch thi cuối kỳ (file đính kèm) - Danh Sách phòng thi cuối kỳ(file đính kèm) các bạn Sinh viên vui lòng cập nhật lịch thi, danh sách phòng thi để chuẩn bị cho kỳ thi đạt kết quả tốt.

Thông báo danh sách sinh viên các chương trình đặc biệt chưa hoàn thành học phí học kỳ 2 năm học 2016-2017

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo đến sinh viên chương trình Chất lượng cao, Tiên tiến, Tài năng danh sách các bạn chưa hoàn thành học phí học kỳ 2 năm học 2016-2017 (file đính kèm). Đề nghị các bạn nhanh chóng hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí, để tránh trình trạng bị xử lý học vụ. Trân trọng.

Trang