Skip to content Skip to navigation

Thông báo chung

Thông báo về việc thi Anh văn các bạn Chương trình Tài năng

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo đến các bạn sinh viên mới chuyển vô hệ Tài năng thi môn Anh văn giữa kỳ II, các bạn sinh viên học lớp nào thì thi theo danh sách lớp đó, vì hiện tại đã cập nhật danh sách lớp rồi, còn danh sách phòng thi thì không cập nhật mới.

Học bổng chương trình trong HK2 Năm học 2016-2017 dự kiến

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo: Văn phòng gửi các em sinh viên dự kiến đạt học bổng trong HK2 năm học 2016-2017. Mọi thắc mắc sinh viên gửi Email cho Thầy Trà: tranv@uit.edu.vn để được giải đáp. Hạn chót nhận thắc mắc và trả lời là 26/3/2017 * Đối với sinh viên CTTT và CLC danh sách học bổng như File đính kèm * Đối với sinh viên Tài năng: Tất cả sinh viên Chính thức đều được nhận học bổng. Các sinh viên dự bị không được nhận học bổng này. sinh viên Tài năng xem Danh sách chính...

Thông báo thay đổi lịch thi sinh viên thuộc Chương trình Tiên tiến

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo thay đổi lịch thi Giữa kỳ 2 năm 2016-2017 cụ thể như sau: - CS4273 Nhập môn Công nghệ phần mềm ( CS4273.H21.CTTT & CS4273.H22.CTTT) ngày 31/03/2017 ca 2 chuyển thành ngày 31/03/2017 ca 3 - MSIS4523 Hệ truyền thông dữ liệu (MSIS4523.H21.CTTT) ngày 31/03/2017 ca 3 chuyển thành ngày 31/03/2017 ca 2 Sinh viên vui lòng coi lại lịch thi đã được cập nhật./.

Thông báo về việc xét chính thức-dự bị, tuyển bổ sung và loại_HK2 năm học 2016-2017_ chương trình tài năng

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo đến sinh viên thuộc chương trình Tài năng, danh sách xét chính thức-dự bị, trúng tuyển bổ sung và bị loại_HK2 năm học 2016-2017_ chương trình Tài năng (file đính kèm) Những trường hợp trúng tuyển bổ sung và bị loại , sinh viên liên hệ Văn phòng để được điều chỉnh lại học phần phù hợp, hạn chốt đến 16h00 ngày 17/03/2017 Trân trọng

Thông báo Về việc thực hiện chuẩn trình độ ngoại ngữ tiếng Anh cho 02 kỹ năng Nói-Viết đối với sinh viên hệ đại học chính quy Khóa 2014, 2015 cho sv CLC & CTTN

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo việc thực hiện chuẩn trình độ ngoại ngữ tiếng Anh cho 02 kỹ năng Nói-Viết đối với sinh viên hệ đại học chính quy ( CLC& CTTN) Khóa 2014, 2015 trong file đính kèm.

Thông báo sinh hoạt công dân cuối khóa năm 2017

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo cho sinh viên thông tin lịch học sinh hoạt công dân cuối khóa. Thông báo đính kèm: http://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/thong-bao-lich-hoc-tuan-sinh-hoat-cong-dan-sinh-vien-cuoi-khoa-nam-2017 Danh sách đính kèm các bạn chưa hoàn thành sinh hoạt công dân cuối khóa./.

Trang