Skip to content Skip to navigation

Liên hệ

Email: vpdb@uit.edu.vn

Điện thoại: ĐT: (028) 372 52002 - ext: 155

Hotline: 01696.714.982

Gửi thư về:

VĂN PHÒNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT

Phòng E2.1, Tòa nhà E

Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG TP.HCM

Khu phố 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP. HCM

Trưởng Văn phòng: ThS. Lê Ngô Thục Vi, email: vilnt@uit.edu.vn

Bộ phận học vụ: ThS. Nguyễn Lai Hồng Ân, email: annlh@uit.edu.vn

Bộ phận hỗ trợ sinh viên: Nguyễn Văn Trà, email: tranv@uit.edu.vn

Bộ phận tài chính: Đặng Thị Thu Phương, email: phuongdtt@uit.edu.vn

Bộ phận quảng bá tuyển sinh: Phạm Ngọc Bảo Châu, email: chaupnb@uit.edu.vn

Các cố vấn học tập :

Lớp

Cố vấn học tập

EMAIL

CTTT2010

ThS. Trương Thu Thủy

thuytt@uit.edu.vn

CTTT2011

ThS. Trương Thu Thủy

thuytt@uit.edu.vn

CTTT2012

ThS. Vũ Minh Sang

sangvm@uit.edu.vn

CTTT2013

ThS. Nguyễn Thị Kim Phụng

phungntk@uit.edu.vn

CTTT2014

ThS. Đỗ Duy Thanh

thanhdd@uit.edu.vn

CTTT2015

TS. Cao Thị Nhạn

nhanct@uit.edu.vn

HTCL2014

TS. Ngô Thanh Hùng

hungnt@uit.edu.vn

HTCL2015

Trần Hưng Nghiệp

nghiepth@uit.edu.vn

MTCL2013

ThS. Hồ Ngọc Diễm

diemhn@uit.edu.vn

MTCL2014

ThS. Trần Ngọc Đức

ductn@uit.edu.vn

MTCL2015.1

ThS. Nguyễn Việt Quốc

quocnv@uit.edu.vn

MTCL2015.2

TS. Nguyễn Tất Bảo Thiện

thienntb@uit.edu.vn

PMCL2013

ThS. Phan Trung Hiếu

hieupt@uit.edu.vn

PMCL2014

ThS. Lê Thanh Trọng

tronglt@uit.edu.vn

PMCL2015

ThS. Trần Anh Dũng

dungta@uit.edu.vn

KHTN2010

ThS. Nguyễn Đình HiểnN

hiennd@uit.edu.vn

KHTN2011

ThS. Mai Tiến Dũng

dungmt@uit.edu.vn

KHTN2012

Nguyễn Thị Ngọc Diễm

diemntn@uit.edu.vn

KHTN2013

ThS. Huỳnh Thị Thanh Thương

thuonghtt@uit.edu.vn

KHTN2014

Trần Nguyên Phong

phongtn@uit.edu.vn

KHTN2015

Nguyễn Đình Hiển

hiennd@uit.edu.vn

ANTN2012

TS. Nguyễn Anh Tuấn

tuanna@uit.edu.vn

ANTN2013

ThS. Hồ Hải

haih@uit.edu.vn

ANTN2014

ThS. Phan Quốc Tín

tinpq@uit.edu.vn

ANTN2015

TS. Phạm Văn Hậu

haupv@uit.edu.vn