Skip to content Skip to navigation

Thành tích sinh viên

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH CỦA CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO-HỌC KỲ I NĂM 2017-2018

STT MSSV Họ và Tên Điểm TB HK2, 3 Loại học bổng Thành tiền (VNĐ) CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM KHÓA 2013 1 13520017 Phạm Tuấn Anh 9.33 Toàn phần 12,500,000 2 13520189 Từ Thành Đạt 9.11 Bán phần 6,250,000 3 13520103 Trương Huy Cường 9.0 Bán phần 6,250,000 CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM KHÓA 2014 1 14521162 Huỳnh Huy Hiệp 8.77 Toàn phần 12,500,000 2 14521186 Bùi Thị Xuân Tiền 8.62 Bán phần 6,250,000 3 14520610 Trần Khánh Nguyên 8.39 Bán phần 6,250,000 CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH KỸ...