Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ học, học bù

THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỚP HỌC MSIS3303 CỦA THẦY TRẦN MINH TRIẾT NGÀY 12/04/2013 *Mới*

Ban Điều hành Chương trình Tiên tiến xin thông báo đến sinh viên khóa 3 (AEP03) về việc thay đổi giờ học lớp MSIS3303 – Systems Analysis and Design của Thầy Trần Minh Triết ngày 12/04/2013 do đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ dự giờ lớp. Lớp học sẽ chuyển sang học vào sáng thứ Hai, ngày 08/04/2013, tại phòng CTTT 106 . Sinh viên lớp AEP03 lưu ý về thời gian và phòng học mới. Thời gian: Từ 08g00 đến 11g00 ngày 08/04/2013*** Địa điểm: Phòng CTTT 106, tòa nhà A, Trường ĐHCNTT*** Yêu cầu...

Trang