Skip to content Skip to navigation

Chuyển tiếp sang OSU

 

 

Thông tin cho sinh viên chuyển tiếp

Điều Kiện Nhập Học – Dành Cho Sinh Viên Quốc Tế Sinh viên chuyển tiếp Sinh viên vào học tại OSU theo dạng chuyển tiếp khi đã hoàn tất từ 7 tín chỉ tại các trường đại học, cao đẳng được công nhận tại Mỹ hoặc tại các học viện uy tín bên ngoài nước Mỹ sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông. Điều kiện nhập học dành cho sinh viên chuyển tiếp bao gồm: Số tín chỉ muốn đăng kí Yêu cầu 7 – 23 tín chỉ Theo các yêu cầu nhập học dành cho sinh viên năm nhất và đạt 2.25 điểm trung bình tích lũy 24 – 59 tín...