Skip to content Skip to navigation

Cơ hội du học

Chương trình học bổng thạc sĩ, tiến sĩ KKU của trường Đại học Khon Kaen năm 2016

Văn phòng thông báo đến các bạn sinh viên chương trình học bổng bậc thạc sỹ, tiến sỹ của trường Đại học KKU của trường Đại học Khon Kaen năm 2016. Hạn chót nộp hồ sơ: 08/4/2016 (Thứ Sáu). Thông tin chi tiết về các chương trình, xem chi tiết văn bản tại đây (bản scan).

Tuyển sinh Bậc Thạc sỹ và Tiến sỹ của Trường Đại học Hosei (Nhật Bản)

Trường Đại học Hosei (Nhật Bản) là đối tác với UIT. Trường Hosei đang tuyển sinh bậc Thạc sỹ, Tiến sỹ dành cho chương trình IIST. Số lượng: 02 người (bậc Thạc sỹ: 01, bậc Tiến sỹ: 01 người). Các bạn sinh viên có quan tâm đến chương trình IIST, vui lòng liên hệ theo địa chỉ email: hge@hosei.ac.jp . Để biết thêm thông tin về chương trình IIST, mời quý các bạn sinh viên vui lòng xem các file đính kèm.

Trang