Skip to content Skip to navigation

Danh sách (dự kiến) sinh viên chương trình chất lượng cao, tiên tiến nhận học bổng OEP trong học kỳ 2 năm học 2019-2020

Văn phòng thông báo danh sách (dự kiến) sinh viên chương trình chất lượng cao, chương trình tiên tiến nhận học bổng khuyến khích học tập OEP trong học kỳ 2 năm học 2019-2020 (file đính kèm).

Văn phòng nhận phản hồi của sinh viên đến hết ngày 1/8/2020, sau thời gian này mọi thắc mắc về vấn đề học bổng của sinh viên sẽ không được giải quyết.

Trân trọng.