Skip to content Skip to navigation

Học bổng du học

Thông báo học bổng chương trình trao đổi sinh viên quốc tế tại Hoa Kỳ

Chương trình học bổng do Vụ Giáo dục và Văn hoá thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tài trợ cho sinh viên theo học một năm học hoặc một học kỳ không lấy bằng tại một trong 70 trường đại học ở Hoa Kỳ. Chương trình nhằm tạo cơ hội cho các sinh viên xuất sắc đến từ nhiều nước trên thế giới trải nghiệm việc học tập và sinh hoạt trong môi trường đại học ở Hoa Kỳ. Đối tượng lựa chọn là sinh viên đến từ các trường đại học Việt Nam có năng lực lãnh đạo thể hiện qua kết quả học tập, sự đóng góp cho cộng đồng...

Thông báo Chương trình International Exchange Partners and Students Department of Computer and Systems Sciences, DSV 2017/2018

Thông tin Trao đổi sinh viên quốc tế tại Khoa Máy tính và Khoa học hệ thống (Computer and Systems Sciences) tại trường Stockholm (vui lòng xem file đính kèm), chi tiết như sau: 1.Học kì mùa xuân 2018: 15/1/2018 - 3/6/2018 2. Khoa: Máy tính và Khoa học hệ thống 3. Ngôn ngữ giảng dạy: Bậc ĐH: Tiếng Thụy Điển; Bậc cao học: Tiếng Anh 4. Số lượng tín chỉ: 30 tín chỉ mỗi học kì. Học kì tại DSV chia thành 2 giai đoạn: A-B và C-D, mỗi giai đoạn kéo dài 10 tuần. 5. Yêu cầu ngoại ngữ: IELTS: 6.5 overall...