Skip to content Skip to navigation

LỊCH HỌC TIẾNG NHẬT 3 VÀ TIẾNG NHẬT 6

Thân chào các bạn sinh viên,

Lịch học Tiếng Nhật 3 và Tiếng Nhật 6 của sinh viên Chương trình Chất lượng cao định hướng Nhật Bản Khóa 2020 và 2021 sẽ bắt đầu từ ngày 23/05/2022.

Sinh viên lưu ý theo dõi thời khóa biểu để tham gia học tập đầy đủ theo kế hoạch.

Trân trọng./.