Skip to content Skip to navigation

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN ANH VĂN 1 CTTT, ANH VĂN 4,5 KHÓA 2019 TRỞ VỀ TRƯỚC - HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021

VPĐB thông báo Lịch thi kết thúc môn Anh văn 1 - Chương trình Tiến tiến; Lịch thi kết thúc môn Anh văn 4,5 mở cho Khóa từ 2019 trở về trước (file đính kèm).

Sinh viên lưu ý dự thi đúng giờ và đầy đủ,

Chúc các bạn thi tốt!

Trân trọng./.