Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Giải tích (MA006.L13.CNCL) ngày 27/01/2021

CBGD : Hà Mạnh Linh
Khoa/ Bộ môn : BMTL
Môn học : Giải tích (MA006)
Lớp : MA006.L13.CNCL
Phòng : E24
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 4 , ngày 27/01/2021