Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Giải tích (MA006.L12.TMCL) ngày 22/02/2021

CBGD : Hà Mạnh Linh
Khoa/ Bộ môn : BMTL
Môn học : Giải tích (MA006)
Lớp : MA006.L12.TMCL
Phòng : E34
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 2 , ngày 22/02/2021