Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Đại số tuyến tính (MA003.L12.HTCL) ngày 25/01/2021

CBGD : Lê Huỳnh Mỹ Vân
Khoa/ Bộ môn : BMTL
Môn học : Đại số tuyến tính (MA003)
Lớp : MA003.L12.HTCL
Phòng : C218
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 9
Thứ : 2 , ngày 25/01/2021