Skip to content Skip to navigation

QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ ĐỐI VỚI HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CỦA TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN- QĐ SỐ 141 NGÀY 16/3/2018

Văn phòng các Chương trình đặc biệt thông báo tới các bạn sinh viên chương trình Chất lượng cao, chương trình Tiên tiến, chương trình Tài năng về quy định đào tạo ngoại ngữ đối với hệ đào tạo đại học chính quy trường Đại học Công nghệ thông tin. 

Chi tiết xin xem file đính kèm

File đính kèm: