Skip to content Skip to navigation

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA VỀ NGOẠI NGỮ CHO SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT(T7/2019)

Văn phòng đặc biệt thông báo danh sách sinh viên được công nhận đạt chuẩn đầu ra về ngoại ngữ theo Quyết định số 339/QĐ-ĐHCNTT, ngày 09/07/2019.

Chi tiết trong file đính kèm.

Trân trọng./.