Skip to content Skip to navigation

[TB] - V/v thực hiện khảo sát đánh giá hiệu quả đào tạo trực tuyến

Kính gửi Quý Thầy, Cô và các bạn sinh viên,

Thực hiện Công văn số 982/BGDĐT-GDĐH ngày 18/03/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện rà soát, đánh giá hiệu quả đào tạo trực tuyến (ĐTTT) đối với giáo dục đại học để Bộ Giáo dục và Đào tạo có cơ sở trả lời Quốc hội và xây dựng chính sách, tham mưu Chính phủ các chính sách về ĐTTT, VP các CTĐB kính chuyển Quý Thầy, Cô và các bạn sinh viên thông tin thực hiện khảo sát:

1. Link khảo sát dành cho giảng viên (VPĐB kính đề nghị các thầy/cô có tham gia giảng dạy trong Trường tham gia khảo sát):

https://forms.gle/YCesmSqpcgzP2NG97

2. Link khảo sát dành cho sinh viên:

https://forms.gle/V3PsZrk37UeV2NX16

Thời gian thực hiện:  trước ngày 25/03/2022 (Thứ 6)

Công văn số 982/BGDĐT-GDĐH ngày 18/03/2022 được đính kèm dưới đây.

Trân trọng./.

 

File đính kèm: