Skip to content Skip to navigation

Thời khóa biểu học kỳ 2 - Năm học 2019-2020 - Chương trình liên kết BCU (dự kiến)

Văn phòng đặc biệt thông báo Thời khóa biểu học kỳ 2 - Năm học 2019-2020 - dành cho sinh viên chính thức Chương trình liên kết BCU (dự kiến) (file đính kèm)

Văn phòng đặc biệt sẽ hỗ trợ sinh viên chính thức BCU đăng ký học phần.

Sinh viên BCU kiểm tra lịch học trên daa.uit.edu.vn.

Mọi thắc mắc, các bạn gửi email về địa chỉ: vpdb@uit.edu.vn

Lưu ý: Thời khóa biểu vẫn sẽ được điều chỉnh đến hết tuần đầu tiên của học kỳ 2.

Trân trọng thông báo.

File đính kèm: