Skip to content Skip to navigation

Thông báo kết quả phúc khảo điểm Cuối kỳ 2 năm học 2018-2019

VPĐB thông báo kết quả phúc khảo điểm thi cuối học kỳ 2 năm học 2018-2019.

Hiện nay VP chỉ mới nhận được kết quả từ Trung tâm ngoại ngữ và Khoa Kỹ thuật máy tính, VP sẽ cập nhật thông báo ngay khi có kết quả từ các Khoa..

Trân trọng./.