Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHÚC KKỲ II NĂM HỌC 2017 - 2018 (KTMT - BMTL)

VPĐB thông báo kết quả phúc khảo điểm cuối kỳ Học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 của Khoa Kỹ thuật máy tính và Bộ môn Toán lý.

Các Khoa - Bộ môn còn lại VP sẽ cập nhật thông báo ngay khi có kết quả.

Trân trọng.