Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO LỊCH THI CUỐI KỲ II MÔN CÁC HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN - CS5433

VPĐB  thông báo về việc thay đổi hình thức thi, lịch thi Cuối kỳ môn Các hệ cơ sở dữ liệu phân tán - CS5433.J21.CTTT. Theo đó, lịch thi chính thức như sau:

Hình thức thi: Vấn đáp

Thời gian thi: Từ 7h30, thứ tư ngày 19/6/2019

Phòng thi: A307

Chúc các bạn thi tốt,

Trân trọng./.