Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ học, học bù

Thông báo nghỉ lớp Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (IT003.J21.HTCL.2) ngày 27/04/2019

CBGD : Cáp Phạm Đình Thăng Khoa/ Bộ môn : KHMT Môn học : Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (IT003) Lớp : IT003.J21.HTCL.2 Phòng : B3.02 Thời gian : - Tiết bắt đầu : 6 - Tiết kết thúc : 10 Thứ : 7 , ngày 27/04/2019

Thông báo học bù Phương pháp luận nghiên cứu khoa học (CS519.J21.ANTN) ngày 10/06/2019

CBGD : Nguyễn Lưu Thùy Ngân Khoa/ Bộ môn : MMT&TT Môn học : Phương pháp luận nghiên cứu khoa học (CS519) Lớp : CS519.J21.ANTN Phòng : E23 Thời gian : - Tiết bắt đầu : 6 - Tiết kết thúc : 8 Thứ : 2 , ngày 10/06/2019

Trang