Skip to content Skip to navigation

Thông báo thời gian bắt đầu học lớp Vật lý đại cương I trong học kỳ hè

Văn phòng thông báo, vì giảng viên bận công tác nên lớp Vật lý đại cương I (PHYS1114.J31.CTTT) - giảng viên: Phan Bách Thắng sẽ được dời lại 1 tuần.

Từ ngày 8/7/2019-13/7/2019: sinh viên được nghỉ

Thời gian học: từ ngày 15/7/2019

Trân trọng.