Skip to content Skip to navigation

Thông báo thời khóa biểu học kỳ hè năm học 2018-2019

Văn phòng thông báo thời khóa biểu mở trong học kỳ hè năm học 2018-2019 đối với sinh viên các chương trình đặc biệt (file đính kèm)

Lưu ý:

- Môn Anh văn 1, 2, 3 sinh viên đăng ký học chung với các lớp CQĐT mã lớp là ENG01.J31, ENG02.J31, ENG03.J31; các lớp này hiện vẫn đang chờ mở lớp và sinh viên có thể đăng ký học.

- Vì một số nguyên nhân khách quan, Văn phòng không thể mở môn tự chọn (giảng viên nước ngoài dạy) trong học kỳ hè năm học 2018-2019 cho chương trình tiên tiến khóa 2016 và 2017. Thay vào đó CTTT2016 sẽ học với giảng viên nước ngoài vào tháng 11/2019.

Trân trọng.