Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc thay đổi phòng học lớp JAN01.K14.CNCL.1

Thông báo!

VPĐB thông báo về việc thay đổi phòng học lớp JAN01.K14.CNCL.1, chiều thứ 7, tiết 6789, chuyển từ phòng C106 sang phòng E03.3 (bắt đầu từ ngày 26/10/2019).

Các bạn sinh viên chú ý theo dõi sự thay đổi để tham gia lớp học đầy đủ nhé.

Trân trọng thông báo.