Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THI KẾT THÚC MÔN ANH VĂN 1 - CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN - HK1 - NH 2019 - 2020

VP các Chương trình đặc biệt thông báo lịch thi kết thúc môn Anh văn 1, Chương trình Tiên tiến Khóa 2019 như sau:

Thi Speaking:

- Ngày thi: 24/9/2019. Phòng thi E2.3

                 Lớp ENG01.K11.CTTT : Tiết 6,7 

                 Lớp ENG01.K12.CTTT : Tiết 8,9

Thi Lý thuyết: 

- Ngày thi: 25/9/2019. Bắt đầu từ 8h00

- Phòng thi: Lớp ENG01.K11.CTTT phòng E2.4

                    Lớp ENG01.K12.CTTT phòng E10.1

Sinh viên lưu ý dự thi đúng giờ và đầy đủ,

Trân trọng./.