Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc thu học phí học kỳ hè năm học 2018-2019

Văn phòng thông báo về việc thu học phí trong học kỳ hè năm học 2018-2019 (file đính kèm)

Sinh viên lưu ý về mốc thời gian đóng học phí để không bị cấm thi.

Trân trọng.