Skip to content Skip to navigation

THÔNG TIN PHẢN BIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN - CLC

VPĐB trân trọng thông báo đến các bạn sinh viên chuyên ngành Hệ thống thông tin chương trình CLC đang làm KLTN trong học kỳ 1 năm học 2019-2020 danh sách giảng viên phản biện KLTN (file đính kèm).

Các bạn sinh viên chủ động liên hệ với giảng viên phản biện để nộp quyển báo cáo và xin ngày phản biện KLTN đến hết ngày 06/01/2020

Sinh viên Không phải nộp 2 quyển về VP Khoa nữa, chỉ nộp 4 quyển về VP Khoa sau khi đã phản biện trong buổi sáng thứ hai ngày 10/02/2020. Sau ngày này, nếu không nộp 4 quyển về VP Khoa coi như không bảo vệ KLTN.

Mọi thắc mắc gửi email cho thầy Sang: sangvm@uit.edu.vn