Skip to content Skip to navigation

Thông báo chung

Thông báo thay đổi phòng thi E41 (26/06/2017-30/06/2017)

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo thay đổi phòng thi E41 trong tuần từ ( 26/06/2017- 30/06/2017) cụ thể như sau: 1. IT003.H23.CLC ngày 27/06/2017 ca 2 phòng E41 chuyển sang phòng C108 2. MA002.H25.CLC thi ngày 28/06/2017 ca 2 phòng E41 chuyển sang phòng C108 3. PH002.H22.CLC thi ngày 29/06/2017 ca 2 phòng E41 chuyển sang phòng E101 4. EN005.H22.CLC thi ngày 30/06/2017 ca 3 phòng E41 chuyển sang phòng E101 Các bạn sinh viên nhớ đi thi đúng giờ và có mặt trước phòng thi ít nhất 15...

Thông báo về việc mở môn TỰ CHỌN cho sinh viên chương trình tiên tiến Khóa 2013

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo đến các bạn sinh viên chương trình tiên tiến khóa 2013 lịch mở lớp hè như sau Môn học: Big Data Mã môn học: MSIS405 * Lớp lý thuyết: MSIS405.H31.CTTT Thứ: 3 và 5 Tiết: 12345 Phòng: E2.3 Thời gian học: 10/07/2017 đến 12/08/2017 * Lớp trợ giảng ( MSIS405.H31.CTTT .1) Thứ: 3 và 5 Tiết: 67890 Phòng: A217 Thời gian học: 10/07/2017 đến 12/08/2017 Trân trọng

V/V Thu học phí GDQP hệ ĐTĐH Khóa 2016

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo các bạn sinh viên thuộc các chương trình đóng tiền học phí giáo dục quốc phòng năm 2016-2017 tại phòng KH-TC. Thông tin chi tiết trên website của phòng KHTC: http://khtc.uit.edu.vn/node/284 P/S: Do những năm trước đầu học kỳ có đóng luôn nhưng năm nay không có đóng các bạn sinh viên liên hệ phòng KH-TC để đóng.

Thông báo nộp báo cáo môn Thực tệp Tốt nghiệp học kỳ 2 năm 2016-2017

Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo đến các bạn sinh viên Chương trình tiên tiến về việc báo báo thực tập tốt nghiệp. Thời gian nhận báo cáo từ 12/06/2017 đến 15/06/2017 tại VP Khoa HTTT E9.2. Thời gian bảo vệ dự kiến 19/06/2017

Trang