Skip to content Skip to navigation
Thông báo về việc thi Anh văn các bạn Chương trình Tài năng (24/03/2017)
Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo đến các bạn sinh viên mới chuyển vô hệ Tài năng thi môn Anh văn giữa kỳ II, các bạn sinh viên học lớp nào thì thi theo danh sách lớp đó, vì hiện tại đã cập nhật danh sách lớp rồi, còn danh sách phòng thi thì không cập nhật mới.

Giới thiệu

Chương trình Tiên tiến
Một trong mười sự kiện giáo dục nổi bật của năm 2005 là việc phê duyệt đề án “Đổi mới giáo dục đại học Việt Nam” của Thủ tướng Chính phủ (nghị quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 02/11/2005). Với chiến lược dài 15 năm (2006 - 2020), mục tiêu của đề án là đưa giáo dục đại học Việt Nam đạt trình độ tiên tiến...
Chương trình Chất lượng cao
Chương trình đào tạo chất lượng cao nhằm góp phần tăng cường đội ngũ cán bộ có năng lực trong công nghệ, có khả năng nắm bắt và ứng dụng nhanh chóng những công nghệ mới, có kỹ năng đáp ứng nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp và tổ chức.
Chương trình Tài năng
Chương trình tài năng là một trong những giải pháp chiến lược của Đại Học Quốc Gia Tp.HCM nhằm đào tạo những sinh viên xuất sắc nhất có phẩm chất và năng lực tốt, cung cấp nguồn nhân lực có chuyên môn cao, trí tuệ và khả năng ngoại ngữ trong nghiên cứu, giảng dạy và chuyên gia giỏi của các ngành...

Tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh chương trình Tài năng năm 2016
GIỚI THIỆU Chương trình đào tạo Cử nhân/ Kỹ sư Tài năng được thiết kế với yêu cầu về nội dung rộng và sâu hơn, đề cao tư duy sáng tạo, khả năng tự học, tăng cường kỹ năng thực hành, kiến thức thực tế. Sinh viên được...
Thông tin tuyển sinh các chương trình đào tạo đặc biệt năm 2016
THÔNG TIN TUYỂN SINH CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT (Chương trình Chất lượng cao, Chương trình Tiên tiến, Chương trình Tài năng) I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH 1. Chương trình đào tạo cập nhật theo các Trường...
Thông báo tuyển sinh chương trình Tài năng năm 2015
GIỚI THIỆU Chương trình đào tạo Cử nhân/ Kỹ sư Tài năng được thiết kế với yêu cầu về trình độ cao hơn và nội dung rộng và sâu hơn, đề cao tư duy sáng tạo, khả năng tự học, tăng cường kỹ năng thực hành, kiến thức thực tế...
Đăng kí nhận Front page feed