Skip to content Skip to navigation

Liên hệ

Email: vpdb@uit.edu.vn

Điện thoại: ĐT: (028) 372 52002 - Ext: 155

Gửi thư về:

VĂN PHÒNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT

Phòng E2.1, Tòa nhà E

Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG TP.HCM

Khu phố 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP. HCM

DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP

STT LỚP  CVHT Email 
1 ATTN2015 ThS Nguyễn Duy duyn@uit.edu.vn
2 ATTN2016 ThS Nguyễn Thanh Hòa hoant@uit.edu.vn
3 ATTN2017 ThS Trần Tuấn Dũng dungtrt@uit.edu.vn
4 ATTN2018 ThS Lê Đức Thịnh thinhld@uit.du.vn
5 KHTN2015 ThS Nguyễn Vinh Tiệp tiepnv@uit.edu.vn
6 KHTN2016 ThS Phạm Nguyễn Trường An truonganpn@uit.edu.vn
7 KHTN2017 ThS Nguyễn Vinh Tiệp tiepnv@uit.edu.vn
8 KHTN2018 ThS Nguyễn Thanh Sơn sonnt@uit.edu.vn
9 ATCL2017 TS Phạm Văn Hậu haupv@uit.edu.vn
10 ATCL2018.1 ThS Trần Thị Dung dungtt@uit.edu.vn
11 ATCL2018.2
12 CNCL2018.1 ThS Nguyễn Văn Kiệt kietnv@uit.edu.vn
13 CNCL2018.2
14 CTTT2014 ThS Mai Xuân Hùng hungmx@uit.edu.vn
15 CTTT2015 TS Cao Thị Nhạn nhanct@uit.edu.vn
16 CTTT2016 ThS Vũ Minh Sang sangvm@uit.edu.vn
17 CTTT2017 ThS Nguyễn Thị Kim Phụng phungntk@uit.edu.vn
18 CTTT2018 TS Ngô Thanh Hùng hungnt@uit.edu.vn
19 HTCL2014
20 HTCL2015 ThS Đỗ Thị Minh Phụng phungdtm@uit.edu.vn
21 HTCL2016.1 ThS Trương Thu Thủy thuytt@uit.edu.vn 
22 HTCL2016.2
23 HTCL2017.1 ThS Đỗ Thị Minh Phụng phungdtm@uit.edu.vn
24 HTCL2017.2
25 HTCL2018.1 ThS Mai Xuân Hùng hungmx@uit.edu.vn
26 HTCL2018.2
27 KHCL2017.1 ThS Trịnh Quốc Sơn sontq@uit.edu.vn
28 KHCL2017.2
29 KHCL2018.1 ThS Huỳnh Thị Thanh Thương thuonghtt@uit.edu.vn
30 KHCL2018.2 ThS Đỗ Văn Tiến tiendv@uit.edu.vn
31 KHCL2018.3 ThS Nguyễn Trọng Chỉnh chinhnt@uit.edu.vn
32 MTCL2014 ThS Trần Ngọc Đức ductn@uit.edu.vn
33 MTCL2015.1 Trần Hoàng Lộc locth@uit.edu.vn
34 MTCL2015.2 ThS Nguyễn Duy Xuân Bách bachndx@uit.edu.vn
35 MTCL2016.1 ThS Trương Văn Cương cuongtv@uit.edu.vn
36 MTCL2016.2 Ngô Hiếu Trường truongnh@uit.edu.vn
37 MTCL2017.1 ThS Phan Đình Duy duypd@uit.edu.vn
38 MTCL2017.2 Trần Đại Dương duongtd@uit.edu.vn
39 MTCL2018.1 ThS Phạm Thanh Hùng hungpt@uit.edu.vn
40 MTCL2018.2 ThS Trần Quang Nguyên nguyentq@uit.edu.vn
41 MTCL2018.3 ThS Phạm Minh Quân quanpm@uit.edu.vn
42 PMCL2014.1 ThS Lê Thanh Trọng tronglt@uit.edu.vn
43 PMCL2014.2
44 PMCL2015.1 ThS Trần Anh Dũng dungta@uit.edu.vn
45 PMCL2015.2
46 PMCL2015.3
47 PMCL2016.1 Hoàng Văn Hà hahv@uit.edu.vn
48 PMCL2016.2 ThS Mai Trọng Khang khangmt@uit.edu.vn
49 PMCL2016.3 Nguyễn Tấn Toàn toannt@uit.edu.vn
50 PMCL2017.1 ThS Nguyễn Thị Thanh Trúc trucntt@uit.edu.vn
51 PMCL2017.2 ThS Huỳnh Nguyễn Khắc Huy huyhnk@uit.edu.vn
52 PMCL2017.3 ThS Thái Thuỵ Hàn Uyển uyentth@uit.edu.vn
53 PMCL2018.1 ThS Huỳnh Tuấn Anh anhht@uit.edu.vn
54 PMCL2018.2
55 MMCL2017 PGS. TS Lê Trung Quân quanlt@uit.edu.vn
56 MMCL2018.1  ThS Lý Trọng Nhân nhanlt@uit.edu.vn
57 MMCL2018.2