Skip to content Skip to navigation

Liên hệ

Email: vpdb@uit.edu.vn

Điện thoại: ĐT: (028) 372 52002 - Ext: 155

Gửi thư về:

VĂN PHÒNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT

Phòng E2.1, Tòa nhà E

Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG TP.HCM

Khu phố 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP. HCM

Trưởng Văn phòng: ThS. Lê Ngô Thục Vi, email: vilnt@uit.edu.vn

Bộ phận tài chính- học vụ: ThS. Đặng Thị Thu Phương, email: phuongdtt@uit.edu.vn

Bộ phận quảng bá tuyển sinh-du học, liên kết-hỗ trợ sinh viên: Lê Trường An, email:  anlt@uit.edu.vn

Bộ phận học vụ: Phan Thị Thùy Linh, email: linhptt@uit.edu.vn

    Các cố vấn học tập

STT Lớp CVHT Email
1 PMCL2013 ThS. Phan Trung Hiếu hieupt@uit.edu.vn
2 PMCL2014.1 ThS. Lê Thanh Trọng tronglt@uit.edu.vn
3 PMCL2014.2 ThS. Lê Thanh Trọng tronglt@uit.edu.vn
4 PMCL2015.1 ThS. Trần Anh Dũng dungta@uit.edu.vn
5 PMCL2015.2 ThS. Trần Anh Dũng dungta@uit.edu.vn
6 PMCL2015.3 ThS. Trần Anh Dũng dungta@uit.edu.vn
7 PMCL2016.1 KS. Hoàng Văn Hà hahv@uit.edu.vn
8 PMCL2016.2 ThS. Mai Trọng Khang khangmt@uit.edu.vn
9 PMCL2016.3 ĐH. Nguyễn Tấn Toàn toannt@uit.edu.vn
10 PMCL2017.1 ThS. Nguyễn Thị Thanh Trúc trucntt@uit.edu.vn
11 PMCL2017.2 ThS. Huỳnh Nguyễn Khắc Huy huyhnk@uit.edu.vn
12 PMCL2017.3 ThS. Thái Thuỵ Hàn Uyển uyentth@uit.edu.vn
13 CTTT2013 ThS. Nguyễn Thị Kim Phụng phungntk@uit.edu.vn
14 CTTT2014 ThS. Mai Xuân Hùng hungmx@uit.edu.vn
15 CTTT2015 TS. Cao Thị Nhạn nhanct@uit.edu.vn
16 CTTT2016 ThS. Vũ Minh Sang sangvm@uit.edu.vn
17 CTTT2017 ThS. Nguyễn Thị Kim Phụng phungntk@uit.edu.vn
18 HTCL2014 TS. Ngô Thanh Hùng hungnt@uit.edu.vn
19 HTCL2015 ThS. Cao Thị Kim Tuyến tuyenctk@uit.edu.vn
20 HTCL2016.1 ThS. Trương Thu Thủy thuytt@uit.edu.vn
21 HTCL2016.2 ThS. Trương Thu Thủy thuytt@uit.edu.vn
22 HTCL2017.1 ThS. Đỗ Thị Minh Phụng phungdtm@uit.edu.vn
23 HTCL2017.2 ThS. Đỗ Thị Minh Phụng phungdtm@uit.edu.vn
24 KHCL2017.1 ThS. Trịnh Quốc Sơn sontq@uit.edu.vn
25 KHCL2017.2 ThS. Trịnh Quốc Sơn sontq@uit.edu.vn
26 MTCL2013 ThS. Hồ Ngọc Diễm diemhn@uit.edu.vn
27 MTCL2014 ThS. Trần Ngọc Đức ductn@uit.edu.vn
28 MTCL2015.1 ThS. Chung Quang Khánh khanhcq@uit.edu.vn
29 MTCL2015.2 ThS. Nguyễn Duy Xuân Bách bachndx@uit.edu.vn
30 MTCL2016.1 ThS. Trương Văn Cương cuongtv@uit.edu.vn
31 MTCL2016.2 KS. Ngô Hiếu Trường truongnh@uit.edu.vn
32 MTCL2017.1 ThS. Phan Đình Duy duypd@uit.edu.vn
33 MTCL2017.2 KS. Phạm Quốc Cường cuongpq@uit.edu.vn
34 ANTN2014 KS. Lê Đức Thịnh thinhld@uit.edu.vn
35 ATTN2015 ThS. Nguyễn Duy duyn@uit.edu.vn
36 ATTN2016 TS. Nguyễn Anh Tuấn tuanna@uit.edu.vn
37 ATCL2017 TS. Phạm Văn Hậu haupv@uit.edu.vn
38 ATTN2017 ThS. Trần Tuấn Dũng dungtrt@uit.edu.vn
39 MMCL2017 PGS-TS. Lê Trung Quân quanlt@uit.edu.vn