Skip to content Skip to navigation

Liên hệ

Email: vpdb@uit.edu.vn

Điện thoại: ĐT: (028) 372 52002 - Ext: 155

Gửi thư về:

VĂN PHÒNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT

Phòng E2.1, Tòa nhà E

Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG TP.HCM

Khu phố 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP. HCM

Trưởng Văn phòng: ThS. Lê Ngô Thục Vi, email: vilnt@uit.edu.vn

Bộ phận tài chính- học vụ: ThS. Đặng Thị Thu Phương, email: phuongdtt@uit.edu.vn

Bộ phận quảng bá tuyển sinh-du học, liên kết-hỗ trợ sinh viên: ThS. Lê Trường An, email:  anlt@uit.edu.vn

Bộ phận học vụ: ThS. Phan Thị Thùy Linh, email: linhptt@uit.edu.vn

DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP CÁC LỚP OEP

STT LỚP  CVHT Mail 
1 ANTN2014 ThS Lê Đức Thịnh thinhld@uit.du.vn
2 ATTN2015 ThS Nguyễn Duy duyn@uit.edu.vn
3 ATTN2016 KS Nguyễn Thanh Hòa hoant@uit.edu.vn
4 ATTN2017 ThS Trần Tuấn Dũng dungtrt@uit.edu.vn
5 ATTN2018 ThS Lê Đức Thịnh thinhld@uit.du.vn
6 KHTN2014 ThS Trần Nguyên Phong phongtn@uit.edu.vn
7 KHTN2015 ThS Cáp Phạm Đình Thăng thangcpd@uit.edu.vn
8 KHTN2016 ThS Phạm Nguyễn Trường An truonganpn@uit.edu.vn
9 KHTN2017 ThS Nguyễn Vinh Tiệp thangcpd@uit.edu.vn
10 KHTN2018 ThS Nguyễn Thanh Sơn sonnt@uit.edu.vn
11 ATCL2017 ThS Phạm Văn Hậu haupv@uit.edu.vn
12 ATCL2018.1 ThS Trần Thị Dung dungtt@uit.edu.vn
13 ATCL2018.2
14 CNCL2018.1 ThS Nguyễn Văn Kiệt  
15 CNCL2018.2 kietnv@uit.edu.vn
16 CNTT2014 ThS Tạ Thu Thủy thuthuyt@uit.edu.vn
17 CNTT2015 ThS Võ Ngọc Tân tanvn@uit.edu.vn
18 CNTT2016 ThS Phạm Thế Sơn sontp@uit.edu.vn
19 CNTT2017 ThS Nguyễn Thị Anh Thư thunta@uit.edu.vn
20 CTTT2018 TS Ngô Thanh Hùng hungnt@uit.edu.vn
21 HTCL2014
22 HTCL2015 ThS Đỗ Thị Minh Phụng phungdtm@uit.edu.vn
23 HTCL2016.1 ThS Trương Thu Thủy thuytt@uit.edu.vn 
24 HTCL2016.2 ThS Trương Thu Thủy  
25 HTCL2017.1 ThS Đỗ Thị Minh Phụng phungdtm@uit.edu.vn
26 HTCL2017.2
27 HTCL2018.1 ThS Mai Xuân Hùng hungmx@uit.edu.vn
28 HTCL2018.2
29 KHCL2017.1 ThS Trịnh Quốc Sơn sontq@uit.edu.vn
30 KHCL2017.2
31 KHCL2018.1 ThS Huỳnh Thị Thanh Thương thuonghtt@uit.edu.vn
32 KHCL2018.2 ThS Đỗ Văn Tiến tiendv@uit.edu.vn
33 KHCL2018.3 ThS Nguyễn Trọng Chỉnh chinhnt@uit.edu.vn
34 MTCL2014 ThS Trần Ngọc Đức ductn@uit.edu.vn
35 MTCL2016.1 ThS Trương Văn Cương cuongtv@uit.edu.vn
36 MTCL2015.1 ThS Chung Quang Khánh khanhcq@uit.edu.vn
37 MTCL2015.2 ThS Nguyễn Duy Xuân Bách bachndx@uit.edu.vn
38 MTCL2016.2 KS Ngô Hiếu Trường truongnh@uit.edu.vn
39 MTCL2017.1 ThS Phan Đình Duy duypd@uit.edu.vn
40 MTCL2017.2 KS Phạm Quốc Cường cuongpq@uit.edu.vn
41 MTCL2018.1 ThS Phạm Thanh Hùng hungpt@uit.edu.vn
42 MTCL2018.2 ThS Trần Quang Nguyên nguyentq@uit.edu.vn
43 MTCL2018.3 ThS Phạm Minh Quân quanpm@uit.edu.vn
44 PMCL2014.1 ThS Lê Thanh Trọng tronglt@uit.edu.vn
45 PMCL2014.2
46 PMCL2015.1 ThS Trần Anh Dũng dungta@uit.edu.vn
47 PMCL2015.2
48 PMCL2015.3
49 PMCL2016.1 KS Hoàng Văn Hà hahv@uit.edu.vn
50 PMCL2016.2 ThS Mai Trọng Khang khangmt@uit.edu.vn
51 PMCL2016.3 Cử nhân Nguyễn Tấn Toàn toannt@uit.edu.vn
52 PMCL2017.1 ThS Nguyễn Thị Thanh Trúc trucntt@uit.edu.vn
53 PMCL2017.2 ThS Huỳnh Nguyễn Khắc Huy huyhnk@uit.edu.vn
54 PMCL2017.3 ThS Thái Thuỵ Hàn Uyển uyentth@uit.edu.vn
55 PMCL2018.1 ThS Huỳnh Tuấn Anh anhht@uit.edu.vn
56 PMCL2018.2
57 MMCL2017 PGS. TS Lê Trung Quân quanlt@uit.edu.vn
58 MMCL2018.1  KS Lý Trọng Nhân nhanlt@uit.edu.vn
59 MMCL2018.2