Skip to content Skip to navigation

Computer Security: Principles and Practice

Computer Security: Principles and Practice
Ký hiệu: 
C1.0138
Ngày phát hành: 
Nhà xuất bản: 
Prentice Hall
Tác giả: 
Stallings
Thể loại: 
Tài liệu tham khảo
ISBN: 
Kích cỡ: 
Số trang: 
816
Năm xuất bản: 
2011
Lần xuất bản: 
2
Đĩa: