Skip to content Skip to navigation

Bảng vàng thành tích

DANH SÁCH NHẬN HỌC BỔNG TÂN SINH VIÊN NĂM 2018 CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT


CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM
STT MSSV Họ và tên SV Loại học bổng  Thành tiền (VNĐ) 
1 18520030 Nguyễn Trùng Dương Toàn phần                  15,000,000
2 18520579 Nguyễn Thành Đạt Bán phần                    7,500,000
3 18520383 Tân Hữu Toàn Bán phần                    7,500,000
         
CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH KỸ THUẬT MÁY TÍNH
STT MSSV Họ và tên SV Loại học bổng  Thành tiền (VNĐ) 
1 18520718 Nguyễn Quang Anh Hào Toàn phần                  15,000,000
         
CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH
STT MSSV Họ và tên SV Loại học bổng  Thành tiền 
1 18520385 Huỳnh Ngọc Trân Toàn phần                  15,000,000
2 18520173 Ngô Bảo Trân Bán phần                    7,500,000
3 18520506 Nguyễn Ngọc Bình Bán phần                    7,500,000
4 18521665 Huỳnh Đỗ Anh Vũ Bán phần                    7,500,000
         
CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH AN TOÀN THÔNG TIN
STT MSSV Họ và tên SV Loại học bổng  Thành tiền 
1 18521142 Lê Mai Trung Nghĩa Toàn phần                  15,000,000
2 18521136 Nguyễn Hoàng Kim Ngân Bán phần                    7,500,000
3 18521659 Trần Thế Vinh Bán phần                    7,500,000
         
CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊNH HƯỚNG NHẬT BẢN
STT MSSV Họ và tên SV Loại học bổng  Thành tiền 
1 18520490 Nguyễn Hồng Ngọc Bảo Toàn phần                  15,000,000
2 18521012 Trần Phước Lộc Bán phần                    7,500,000
3 18521132 Trần Nhật Nam Bán phần                    7,500,000