Skip to content Skip to navigation

Thông báo daa

Subscribe to Thông báo daa feed
Updated: 4 hours 22 min ago

Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đợt 10 năm 2018

Wed, 16/01/2019 - 09:20
P.ĐTĐH thông báo Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đợt 10 năm 2018 trong file đính kèm. Trân trọng. Các file đính kèm:  qd_tot_nghiep.pdf
Categories: Phòng đào tạo

Thông báo lịch thi trên máy cuối kỳ I năm học 2018-2019 môn Anh văn 3, Anh văn 4 - Đợt 2

Fri, 11/01/2019 - 08:51
Chào các em, Phòng Đào tạo Đại học thông báo đến các em sinh viên lịch thi (trên máy) cuối học kỳ 1 năm học (2018-2019) môn Anh văn 3, Anh văn 4 - Đợt 2, lịch thi này áp dụng cho những sinh viên đi học GDQP, cụ thể như sau: Ngày thi: 18/01/2019, Thời gian:   -  Ca 2: bắt đầu 9g30                      -  Ca 3: bắt đầu từ 13g30,    Ca 4: bắt đầu từ 15g10 Lưu ý:  Sinh viên xem kỹ tên, mã lớp của mình trong file đính kèm gồm có: lịch thi, 11 sheet danh sách sinh viên của từng phòng thi, ca thi. Nếu có gì thắc mắc về danh sách thi, sinh viên gửi mail theo địa chỉ: duyenpt@uit.edu.vn.   Chúc các em thi đạt kết quả tốt. Phòng Đào tạo Đại học Các file đính kèm:  ds_thi_cuoi_ky_1_mon_av3_-_dot_2.xlsx
Categories: Phòng đào tạo

[TCHC] 29/ĐHQG-ĐH - Thông báo thông tin về kỳ thi chứng chỉ VNU-EPT và các kỳ thi xếp lớp, đánh giá năng lực quá trình bằng bài thi VNU-EPT năm 2019

Wed, 09/01/2019 - 15:20
P.ĐTĐH thông báo thông tin về kỳ thi chứng chỉ VNU-EPT và các kỳ thi xếp lớp, đánh giá năng lực quá trình bằng bài thi VNU-EPT năm 2019 các bạn sinh viên quan tâm vui lòng xem thông tin chi tiết trong (file đính kèm) Trân trọng.   Các file đính kèm:  29_dhqg_dh_07_01_2019_1.pdf
Categories: Phòng đào tạo

Thông báo thông tin về kỳ thi chứng chỉ VNU-EPT năm 2019

Wed, 09/01/2019 - 10:56
P.ĐTĐH gửi thông báo về kỳ thi chứng chỉ VNU-EPT và các kỳ thi xếp lớp, đánh giá năng lực quá trình bằng bài thi VNU-EPT năm 2019. ---- TBN Các file đính kèm:  29_dhqg_dh_07_01_2019.pdf
Categories: Phòng đào tạo

Thông báo danh sách sinh viên dự kiến Tốt nghiệp đợt 10 năm 2018

Fri, 04/01/2019 - 15:28
P.ĐTĐH thông báo Danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp đợt 10 năm 2018 trong file đính kèm. Sinh viên kiểm tra kỹ thông tin họ tên, ngày sinh, nơi sinh, giới tính, xếp loại tốt nghiệp để in bằng. Nếu có sai sót sinh viên phản hồi thông tin về địa chỉ mail: phongdaotaodh@uit.edu.vn đến hết ngày 07/01/2019. Trân trọng Các file đính kèm:  bieu_mau_1.1_daa.pdf
Categories: Phòng đào tạo

Thông báo ban hành bảng tóm tắt các môn học

Thu, 27/12/2018 - 09:15
Phòng Đào tạo Đại học đã làm bảng tóm tắt các môn học để giúp cho sinh viên chính quy dễ dàng theo dõi để đăng ký học phần, đồng thời giúp giảng viên, cố vấn học tập và cán bộ quản lý thuận lợi hơn trong quá trình vận hành chương trình đào tạo. Link: https://daa.uit.edu.vn/content/bang-tom-tat-mon-hoc Nếu có vấn đề gì cần góp ý, đề nghị phản hồi về địa chỉ email: phongdaotaodh@uit.edu.vn ------------ TBN
Categories: Phòng đào tạo

Điều chỉnh ĐKHP nếu đã trùng với HK 1

Tue, 25/12/2018 - 10:45
Phòng ĐTĐH thống kê và thấy có 180 trường hợp các bạn sinh viên ĐKHP các mã môn học mà bạn đã học trong HK 1 NH 2018-2019, mặc dù chưa có điểm của các môn này. Việc làm như vậy có thể sẽ ảnh hưởng đến các bạn sinh viên thực sự muốn học các môn này nhưng không còn chỗ để đăng ký.  Phòng ĐTĐH thông báo cho 103 bạn sinh viên (trong file đính kèm) là các bạn nên tự hủy đăng ký đợt này và Phòng ĐTĐH sẽ giải quyết cho đăng ký bổ sung vào đợt hiệu chỉnh sau khi có điểm thi (nếu không qua môn). Trong đợt hiệu chỉnh, Phòng ĐTĐH sẽ không giải quyết cho rút đăng ký học phần trong trường hợp qua môn (ĐTBM >= 5), sẽ coi như học cải thiện. Các file đính kèm:  giuchodkhp_2512085650.xlsx
Categories: Phòng đào tạo

Thông báo: Thứ 7 ngày 29-12-2018 sinh viên học bình thường

Tue, 25/12/2018 - 09:37
Được sự chỉ đạo từ Ban Giám hiệu, P.ĐTĐH thông báo là thứ 7 ngày 29-12-2018 sinh viên học bình thường. ----- TBN
Categories: Phòng đào tạo

TTNN-UIT THÔNG BÁO CHO SINH VIÊN K13 THI SPEAKING ĐỢT 2

Tue, 25/12/2018 - 09:34
 TTNN-UIT-Thông báo ngày thi Speaking đợt 2 cho toàn bộ các lớp K13 trong tuần bắt đầu từ ngày 07/01/2019 cho đến ngày 12/01/2019. Thông tin cụ thể lớp thi, phòng thi và ngày thi cụ thể cho từng lớp sẽ do GV phụ trách dạy từng lớp Anh văn thông báo lên Courses. Trân trọng.
Categories: Phòng đào tạo

THÔNG BÁO MỞ MÔN HỌC TỰ CHỌN CHO SINH VIÊN KHMT

Mon, 24/12/2018 - 13:32
Theo kế hoạch giảng dạy trong học kỳ 2 năm học 2018-2019 Khoa Khoa học Máy tính phối hợp cùng Văn phòng Các chương trình đặc biệt, Phòng Đào tạo Đại học mở mới môn học do Giáo sư John F. Hurdle (University of Utah/Department of Biomedical Informatics) giảng dạy. Thông tin về môn học của Prof. GS. Hurdle trên hệ thống đăng kí học phần như sau: Tên môn học: Xử lý văn bản Y khoa Mã lớp: CS339.J21.KHTN Môn tự chọn – ngành Khoa học máy tính, chấp nhận cho tất cả các khóa và hệ đào tạo (từ K10). Thời gian: thứ 3, Tiết 678, tại Phòng E.22 Đối tượng: sinh viên toàn trường (có khả năng học tập bằng tiếng Anh) đều có thể đăng ký học. Lớp học sẽ có trợ giảng là GV Việt Nam (TS. Nguyễn Lưu Thùy Ngân) Các nội dung chính của môn học: Course Overview: NLP and ML comprise the foundation of the essential online tools we use every day, such as Google’s extraordinary search engine; Netflix’s “here is a film we think you will like” suggestion technology; and Amazon’s “what to buy next” recommendation technology. Extremely popular with industry globally, students who know NLP/ML will be well positioned to move ahead in their careers. This course will introduce the essential theory behind these tools and will stress 7 applying the theory to real-world problems. These tools are very easy to use poorly, so we focus on the principled application of these tools.   Course Schedule & Topics: Week 1:  Introduce Prof. Hurdle; introduce the students and other attendees; Review syllabus and course requirements; and Survey student and other attendees’ programming background and skill sets. Week 2:  NLP/ML Bootcamp. The rationale for using NLP; Text as data; Linguistic versus statistical approaches to NLP; How NLP is used in common apps (e.g., Google, Amazon, etc.); Career opportunities  Week 3:  Our tools: Jupyter Notebook and NLTK. Introduction to the Jupyter Notebook system; Introduction to the Natural Language Tool Kit; Accessing corpora and related resources. Week 4:  The NLP Pipeline and Preprocessing Stages/Modules. Why pipelines?; Overview of UIMA and UIMA-AS; Standard pre-processing of text as  pipeline stages.  Week 5:  Basics of Information Extraction (IE) in a Pipeline. The foundation of NLP: finding discrete information it text (dictionaries, indexes, and regular expressions); Named Entity Recognition; Clinical texts: the Unified Medical Language System (UMLS); IE as a feed to ML. Week 6:  Evaluation of NLP and ML systems: performance metrics. The confusion matrix; Precision, Recall, and F-Score; Sample size and bias; Problems with the accuracy measure. Week 7: Midterm Exam Week 8:  Basics of Information Retrieval (IR) using a a Pipeline. The foundmidtermation of IR: finding a class of documents in corpus; Indexing documents; Building on top of indexes (Google and Nutch); Bagof-words and sparse data. Week 9:  Application-specific Pipelines: Clinical text use case. Part-of-Speech (POS) tagging; Stop words; Dictionary lookup; Using the UMLS in a pipeline; Clinical context is important: FastConText. Week 10:  Unsupervised Methods and Text Annotation: Clinical text use case.  Approaches to annotating text to measure NLP/ML performance; Avoiding annotation: unsupervised clustering and related methods; Brief introduction to sub-language theory. // In-class: Brief exercise illustrating the pain of annotating; Using CLUTO to discover clinical sub-languages. Week 11:  Machine Learning Bootcamp: focus on classification Part 1. (All lecture this session) Classification defined; Training and testing; Hyper-spaces and the algorithms to explore them; The baseline: logistic regression; Alternatives to the baseline: Naïve Bayes (NB), Classification trees and variations (CT), Support Vector Machines (SVM), and Neural Networks (NN). Week 12:  Machine Learning Bootcamp: focus on classification Part 2. (All In-class this session) A team race: class breaks up into Team NB, Team CT, Team SVM, and Team NN. All teams given the same training set, each team tunes their model and measures performance on training set, then each team given the test set (no tuning allowed here) Week 13:  TBA. This session will be adapted onthe-ground, tailored to topics the students want to learn more about. Week 14:  Troubleshooting Final Projects. Student teams present overview of their projects and brainstorm with the class on barriers/pitfalls/workarounds    
Categories: Phòng đào tạo

Thông báo về việc mở lớp của GS John F. Hurdle

Mon, 24/12/2018 - 13:25
Văn phòng các chương trình đặc biệt thông báo: Theo kế hoạch giảng dạy trong học kỳ 2 năm học 2018-2019 Văn phòng có mở mới môn học do Giáo sư John F. Hurdle (University of Utah/Department of Biomedical Informatics) giảng dạy. Thông tin ban đầu về môn học này trong hệ thống đăng kí học phần: Tên môn học: Máy học trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên  Mã lớp: CS324.J21.KHTN Thời gian: thứ 4, tiết 678, tại phòng E2.2 Do một số yêu cầu khách quan, môn học của GS. Hurdle sẽ điều chỉnh lại như sau: Tên môn học: Xử lý văn bản Y khoa Mã lớp: CS339.J21.KHTN Môn tự chọn - ngành Khoa học máy tính, chấp nhận cho tất cả các khóa và hệ đào tạo  (từ K10). Thời gian: thứ 3, tiết 678, tại Phòng E22 Đối tượng: sinh viên toàn trường (có khả năng học tập bằng tiếng Anh) đều có thể đăng ký học. * Riêng môn Máy học trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên (CS324.J21.KHTN) vào chiều thứ 4 vẫn được mở bình thường cho sinh viên Cử nhân tài năng   Trân trọng.
Categories: Phòng đào tạo

Thông Báo 01 lớp IT001.J21 Theo Phương Thức Đào Tạo Kết Hợp (blended learning)

Mon, 24/12/2018 - 10:14
Phòng Đào tạo Đại học thông báo về việc mở  01 lớp IT001.J21 theo phương thức đào tạo kết hợp (blended learning) cho sinh viên hệ đại học chính quy trong học kỳ II, năm học 2018-2019 như sau: 1. Giảng viên phụ trách: - Giảng viên lý thuyết: TS. Mai Tiến Dũng, ThS. Nguyễn Bích Vân. - Giảng viên thực hành:  ThS. Nguyễn Bích Vân, Ths. Phạm Nguyễn Trường An. 2. Số buổi học trực tiếp: - Học lý thuyết: Sinh viên sẽ có 5 buổi (15 tiết) học trực tiếp trên lớp. Lịch học cụ thể sẽ được giảng viên thông báo tại Moodle (https://courses.uit.edu.vn).  - Học thực hành: Theo hình thức 2, sinh viên sẽ có 4 buổi học (12 tiết). 3. Hình thức kiểm tra và thi:  - Sinh viên sẽ có bài thi giữa kỳ (20% điểm môn học) và cuối kỳ (40% điểm môn học): thi tập trung và làm bài thi trên giấy. - Bài tập quá trình: sinh viên nộp bài tập theo tiến độ học tập, bài tập sẽ nộp qua hệ thống chấm bài tự động (30% điểm môn học). - Thi thực hành cuối kỳ: sinh viên sẽ có 1 buổi thi thực hành trực tiếp trên phòng máy của trường (10% điểm môn học). 4. Phương thức học: - Theo phương thức đào tạo kết hợp, sinh viên chủ động học tập với video bài giảng và những tài liệu học tập điện tử khác được cung cấp qua hệ thống website môn học. - Trong quá trình học, sinh viên có thể trao đổi, thắc mắc,... qua hệ thống Diễn đàn của môn học. - Trong buổi học đầu tiên, giảng viên sẽ hướng dẫn cho sinh viên cách học, tài liệu và hình thức kiểm tra, thi. 5. Lưu ý: - Điểm thi môn học được công nhận như lớp học truyền thống.  - Học phí học tập được tính như bình thường. Nếu sinh viên có thắc mắc và cần thêm thông tin về lớp học, sinh viên có thể liên hệ trực tiếp với Thầy Dũng qua email: dungmt@uit.edu.vn hoặc số ĐT: 0908223744 Trân trọng
Categories: Phòng đào tạo

Thông Báo Lịch thi, Danh sách Phòng thi Cuối kỳ 1 Năm học 2018-2019

Fri, 21/12/2018 - 09:57
P.ĐTĐH Thông báo lịch thi , Danh sách phòng thi cuối kỳ, các bạn sinh viên vui lòng cập nhật thông tin lịch thi, phòng thi trong (file đính kèm) Trân trọng. Các file đính kèm:  lichthi_l2_hk1_nh2018_7.xlsx phongthi_lan2_hk1_nh2018_18-12-21.zip
Categories: Phòng đào tạo

Phòng TT-PC-ĐBCL kính gửi  thông báo

Wed, 19/12/2018 - 09:43
Phòng TT-PC-ĐBCL kính gửi  thông báo về việc khảo sát Sinh viên về hoạt động giảng dạy của Giảng viên  học kỳ I, NH 2018-2019 (File đính kèm). Trân Trọng Các file đính kèm:  157-tb-dhcntt18-12-2018.pdf
Categories: Phòng đào tạo

Thông báo Lịch nghỉ lễ, Tết năm 2019

Fri, 14/12/2018 - 15:15
Chào các bạn sinh viên! Căn cứ thông báo của Trường, P.ĐTĐH thông báo đến các bạn sinh viên được phép nghỉ học trong khoảng thời gian cán bộ, giảng viên của Trường được nghỉ làm. 1. Tết Dương lịch: Được nghỉ 4 ngày liên tục từ 29/12/2018 đến hết 01/01/2019. 2. Tết Âm lịch: Được nghỉ 9 ngày liên tục từ 02/02/2019 đến hết 10/02/2019. 3. Lễ 30/4 và 1/5: Được nghỉ 5 ngày liên tục từ 27/4/2019 đến hết 01/5/2019. --- TBN Các file đính kèm:  148_tb_dhcntt_12_12_2018_scan.pdf
Categories: Phòng đào tạo

Tham dự buổi nói chuyện chuyên đề "Đại học 4.0 cùng với Internet of Minds (IOM) và CMCN 5.0"

Tue, 11/12/2018 - 15:00
    Kính chào các bạn sinh viên và học viên, Thực hiện chỉ đạo của Ban giám hiệu, Phòng Đào tạo Đại học tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề: "Đại học 4.0 cùng với Internet of Minds (IOM) và CMCN 5.0" do GS.TS. Vương Thanh Sơn trình bày.     - Thời gian: 9h00 đến 11h30, sáng thứ 5 (ngày 20/12/2018)     - Địa điểm: Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin (Phòng họp thông báo đến quý thầy, cô sau) Kính mời các bạn tham dự buổi nói chuyện chuyên đề trên. Các bạn vui lòng đăng ký theo link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCru25gUP37Yz6_KxTWhRy5zHQMBeZ... đến hết ngày 18/12/2018.   Trân trọng.
Categories: Phòng đào tạo

Thông báo khảo sát lấy ý kiến SVTN về khóa học lần 2 năm 2018

Tue, 11/12/2018 - 09:28
Phòng ĐTĐH thông báo về việc khảo sát lấy ý kiến SVTN về khóa học lần 2 năm 2018 theo thông tin sau:      - Đối tượng khảo sát: Sinh viên (SV) được công nhận tốt nghiệp năm 2018.      - Thời gian khảo sát: Từ ngày 10/12/2018 – 22/12/2018.      - Hình thức khảo sát: Khảo sát online, sinh viên tốt nghiệp đăng nhập vào hệ thống daa.uit.edu.vn và hoàn thành phiếu khảo sát theo hướng dẫn.
Categories: Phòng đào tạo

Thông báo thời khóa biểu HK 2 NH 2018-2019 (dự kiến)

Mon, 10/12/2018 - 15:35
P.ĐTĐH thông báo thời khóa biểu HK 2 NH 2018-2019 (dự kiến) để chuẩn bị cho sinh viên đăng ký học phần (Kế hoạch trong file đính kèm). Các bạn sinh viên chú ý đối với các môn GDTC 2 thì nhìn cột Ghi chú để chọn đúng môn tự chọn (như: võ, bóng đá, bóng rổ, bơi lội, v.v.) Các file đính kèm:  tkb_khdt_10-12-2018_1544430229_hk_2_nh2018.xlsx thong_bao_khdt_hk2_2018-2019.doc
Categories: Phòng đào tạo

Thông tin thực hành HT2 cho lớp NT210.J11.1

Mon, 10/12/2018 - 15:02
Phòng ĐTĐH thông báo thông tin thực hành các buổi như sau: Lớp NT210.J11.1 Buổi 1 Giảng viên: Nguyễn Quang Minh Thời gian: Tiết 1-5 ngày thứ 5, 13-12-2018 Phòng: C308   Buổi 2 Giảng viên: Nguyễn Quang Minh Thời gian: Tiết 6-10 ngày thứ 2, 17-12-2018 Phòng: C106
Categories: Phòng đào tạo

Thay đổi phòng học tòa nhà B ngày 12/12/2018

Mon, 10/12/2018 - 14:45
Do thứ 4 ngày 12/12/2018 nghiệm thu phòng cháy chữa cháy tòa nhà B, tất cả các hoạt động tại tòa nhà B ngày trên tạm ngưng hoạt động, Phòng ĐTĐH thông báo chuyển phòng thực hành cụ thể như sau:    - Phòng B3.02 lớp NT330.J11.1 GV Đồng Tiến Dũng chuyển sang học tại phòng A205    - Phòng B5.02 lớp HT2 GV NT207.ANTT Trần Tuấn Dũng chuyển sang học tại phòng A217    - Phòng B3.02 lớp báo bù CE222.J11.1 GV Trần Đại Dương chuyển sang học tại C211
Categories: Phòng đào tạo

Pages