Skip to content Skip to navigation

Thông báo daa

Đăng kí nhận Nguồn tin Thông báo daa
Đã cập nhật: cách đây 3 giờ 4 phút

Thông báo nhận đơn phúc khảo học kỳ 2 năm học 2017-2018

T3, 10/07/2018 - 10:42
Xin chào các bạn sinh viên! Phòng Đào tạo Đại học (P.ĐTĐH) thông báo về nhận đơn phúc khảo HK2, năm học 2017-2018 Hệ ĐTĐH chính quy (CQUI) và chất lượng cao (CLC), chi tiết như sau: Thời gian nhận đơn: từ 9h thứ 2 ngày 16/07/2018 đến hết 16h00 ngày 20/07/2018 Nơi nhận đơn: Phòng ĐTĐH- A120 Lưu ý:  - P.ĐTĐH sẽ không giải quyết cho các trường hợp nộp đơn trễ. P.ĐTĐH sẽ xem xét để giải quyết cho các môn học có điểm sau thời gian nói trên (nếu có). - Sinh viên phải ghi đúng các thông tin về môn học, mã lớp trong đơn phúc khảo - Mẫu đơn phúc khảo sinh viên download tại đây: https://daa.uit.edu.vn/thongbao/mot-so-quy-trinh-danh-cho-sinh-vien. Trân trọng./. P.ĐTĐH
Mục phân loại: Phòng đào tạo

Thông báo thu học phí học kỳ hè, năm học 2017-2018

T3, 10/07/2018 - 10:32
Hiện tại, phòng Kế hoạch Tài chính đã gửi Thông báo về việc thu học phí học kỳ hè, năm học 2017-2018 hệ ĐTĐH Chính quy lên website phòng Kế hoạch Tài chính Chi tiết thông báo (file đính kèm) Các file đính kèm:  thong_bao_thu_hoc_phi_hoc_ky_he_2017-2018.pdf
Mục phân loại: Phòng đào tạo

Thông báo v/v Thu học phí hệ ĐTĐH chính quy Học kỳ 3 - Năm học 2017-2018

T3, 10/07/2018 - 09:34
Xin chào các bạn sinh viên! Trường Đại học Công nghệ Thông tin Thông báo về việc thu học phí học kỳ hè, năm học 2017-2018 Hệ ĐTĐH chính quy. Các bạn sinh viên xem chi tiết thông báo tại file đính kèm. Trân trọng./. Các file đính kèm:  thong_bao_thu_hoc_phi_hoc_ky_he_2017-2018.pdf
Mục phân loại: Phòng đào tạo

[P.ĐTĐH-TB] v/v duyệt mở/hủy các lớp Anh văn trong HK hè

T6, 06/07/2018 - 21:43
Xin chào các bạn sinh viên! P.ĐTĐH xin thông báo đến các bạn sinh viên về việc mở các lớp Tiếng Anh trong HK hè. Sau khi gia hạn cho phép sinh viên đăng ký học các môn Anh văn, P.ĐTĐH dựa trên số lượng sinh viên đăng ký học để mở lớp. Có 3 lớp Anh văn được mở vì đủ sĩ số, các lớp còn lại sẽ bị hủy, thông tin chi tiết như sau: - Các lớp được mở: + EN004.I31 (Anh văn 1): được tách thành 2 lớp (EN004.I31 và EN004.I32) với thời gian học như nhau. + EN005.I31 (Anh văn 2) - Các lớp bị hủy: + EN004.I31.CLC: chỉ có 2 sinh viên đăng ký + EN005.I31.CLC: có 12 sinh viên đăng ký + EN006.I31: có 9 sinh viên đăng ký Sinh viên có tên trong danh sách các lớp được mở sẽ bắt đầu học vào thứ 2 (09/07/2018), các lớp bị hủy sinh viên sẽ đăng ký trong HK chính (nếu có). P.ĐTĐH thông báo để sinh viên có thông tin. Trân trọng, P.ĐTĐH
Mục phân loại: Phòng đào tạo

Thông báo khảo sát trực tuyến lấy ý kiến phản hồi từ SV về hoạt động giảng dạy của GV

T5, 05/07/2018 - 10:38
Phòng TT-PC-ĐBCL Gửi Thông báo khảo sát trực tuyến lấy ý kiến phản hồi từ SV về hoạt động giảng dạy của GV học kỳ II năm học 2017-2018 (file đính kèm) Các file đính kèm:  85_tb_dhcntt_04_07_2018._scan.pdf
Mục phân loại: Phòng đào tạo

Thông báo Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học cho Sinh viên hệ chính quy đợt 04 năm 2018

T5, 05/07/2018 - 08:59
P.ĐTĐH thông báo Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học cho Sinh viên hệ chính quy đợt 04 năm 2018 (file đính kèm). Các file đính kèm:  384_qd.pdf
Mục phân loại: Phòng đào tạo

Thông báo thời gian học các lớp Anh văn học kỳ hè năm học 2017-2018

T2, 02/07/2018 - 14:17
Phòng Đào tạo Đại học thông báo đến sinh viên thời gian bắt đầu học các lớp Anh văn học kỳ hè năm học 2017-2018 từ ngày 09/07/2018 cho cả chương trình chính qui đại trà và CLC.  Trong tuần này sinh viên vẫn có thể tiếp tục đăng ký các lớp Anh văn trên trang daa.uit.edu.vn đến ngày 09/07/2018. Trân trọng
Mục phân loại: Phòng đào tạo

Thông báo Bảng quy đổi chương trình các lớp tiếng Anh

T5, 21/06/2018 - 15:14
Phòng Đào tạo thông báo đến toàn thể Sinh viên Bảng quy đổi chương trình các lớp tiếng Anh (chi tiết xem trong file đính kèm) Các file đính kèm:  34_cv_quy_doi_chuong_trinh_cac_lop_tieng_anh.doc
Mục phân loại: Phòng đào tạo

Thông báo Danh sách sinh viên dự kiến Tốt nghiệp đợt 4 năm 2018

T2, 18/06/2018 - 15:57
P.ĐTĐH thông báo Danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp đợt 4 năm 2018 (file đính kèm).  Sinh viên kiểm tra kỹ thông tin họ tên, ngày sinh, nơi sinh, giới tính, xếp loại tốt nghiệp để in bằng. Nếu có sai sót sinh viên phản hồi thông tin về địa chỉ mail: phongdaotaodh@uit.edu.vn đến hết ngày 22/6/2018. Sinh viên hoàn tất các khoản lệ phí, giấy xác nhận, bảng điểm và nợ thư viên trước ngày 22/06/2018.   Các file đính kèm:  bieu_mau_1.1_dot_4_tong_hop_-sinh_vien.pdf
Mục phân loại: Phòng đào tạo

Thông báo từ trung tâm Tư vấn và dịch vụ Thể thao

T6, 08/06/2018 - 08:55
Chào các bạn sinh viên! Trung tâm tư vấn và Dịch vụ thể thao thông báo như sau: "Theo quy định sinh viên phải tham gia học tập trên lớp đảm bảo theo số giờ quy định về học tín chỉ, thì mới đủ điều kiện để tính điểm học phần. Do vậy, các em phải tham gia học tập và làm bài thu hoạch tự viết tay nộp theo lớp và gửi bài thu hoạch về Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ thể thao - Trường Đại học TDTT Thành phố Hồ Chí MInh.   Bài thu hoạch sinh viên được phép về nhà làm và nộp trước ngày 15 tháng 7 năm 2018." Các bạn chú ý theo học và nộp bài đầy đủ.
Mục phân loại: Phòng đào tạo

Lịch học lý thuyết môn GDTC2(thông tin cụ thể)

T4, 06/06/2018 - 15:24
Chào các bạn sinh viên, các bạn xem lại thời gian cụ thể học Lý thuyết môn GDTC2 trong file đính kèm. Các file đính kèm:  lich_mon_ly_thuyet_gdtc2_nam_2018.docx
Mục phân loại: Phòng đào tạo

Lịch học lý thuyết môn GDTC2

T2, 04/06/2018 - 14:07
Chào các bạn sinh viên, Trung tâm tư vấn và dịch vụ thể thao gửi lịch học lý thuyết môn GDTC2, các bạn xem lịch và đi học đầy đủ nhé. Các file đính kèm:  lich_giang_day_ly_thuyet.xlsx
Mục phân loại: Phòng đào tạo

[P.ĐTĐH] Thông Báo Danh Sách Phòng Thi CKII Năm Học 2017-2018

T5, 31/05/2018 - 10:22
P.ĐTĐH thông báo danh sách phòng thi (file đính kèm) Các bạn sinh viên xem các thông tin liên quan đến thi cuối kỳ II và tham dự đúng giờ Kỳ thi lý thuyết cuối kỳ tập trung từ ngày 11/6/2018-21/06//2018: 1. Đối với sinh viên từ khóa 07- khóa 11: Thời gian thi từ 11/06/2018 đến 22/06/2018. 2. Đối với sinh viên khóa 12: Thời gian thi từ 11/6/2018 đến 16/06/2018 Sinh viên xem danh sách phòng thi lưu ý xem kĩ trong mỗi file, một file sẽ có nhiều sheet danh sách sinh viên của các phòng thi ở cùng một môn thi. Lưu ý: Đối với các sinh viên nợ học phí phải hoàn thành học phí trước khi tham dự kỳ thi và xuất trình biên lai học phí cho cán bộ coi thi (CBCT) để được cho phép vào phòng thi. Các bạn sinh viên vì một số lý do đặc biệt đã được P.ĐTĐH cho phép hoãn thi cuối kỳ ở các HK trước, học kỳ này muốn thi lại, các bạn sinh viên phải nộp đơn xin thi lại cho phòng ĐTĐH. Thời gian nhận đơn thi lại: từ hôm nay ngày 31/05/2018 đến hết ngày 16h00 ngày 05/06/2018.   Các file đính kèm:  Các file đính kèm:  lichthi_l2_ck_hk2_nh2017.xlsx thong_bao_ke_hoach_thi_cuoi_hk2_nh_2017-2018_08052018.doc danh_sach_phong_thi_ckii_nh2017-2018.zip
Mục phân loại: Phòng đào tạo

Thông báo tuyển dụng của công ty CityNow

T2, 28/05/2018 - 08:34
Phòng Đào tạo Đại học thông báo đến các sinh viên thông tin tuyển dụng của công ty CityNow trong file đính kèm. Trân trọng. Các file đính kèm:  citynow_thong_tin_tuyen_dung_sinh_vien.docx
Mục phân loại: Phòng đào tạo

Thông báo về việc đăng ký các lớp tiếng Anh trong học kỳ hè năm học 2017-2018

T6, 25/05/2018 - 14:59
Trung tâm Ngoại ngữ thông báo về việc đăng ký các môn Anh văn trong học kỳ hè năm học 2017-2018 trong file đính kèm Trân trọng Các file đính kèm:  thong_bao_dang_ky_khoa_he_2018_-_trung_tam_ngoai_ngu.docx
Mục phân loại: Phòng đào tạo

[P.ĐTĐH-TB] Lịch thi vấn đáp các môn IT008,SS004,MSIS405,SE102, SE220, SE310, SE325, SE331, SE400, SE401, SE405,CS321.I21.KHTN

T5, 24/05/2018 - 12:05
Mến chào các bạn sinh viên, Phòng Đào tạo Đại học (P.ĐTĐH) gửi đến các bạn sinh viên lịch thi vấn đáp cuối học kỳ II NH2017-2018 đối với các môn học trong file đính kèm. Các bạn theo dõi các thông tin về lịch thi và tham dự đúng giờ. Những sinh viên nào có lịch thi vấn đáp cùng thời gian, các bạn liên hệ Khoa để được ưu tiên thi sớm hơn số thứ tự trong danh sách. Trân trọng. Phòng ĐTĐH. Các file đính kèm:  lich_thi_vd_cac_mon_ckii_nh2017-2018_22052018.xls
Mục phân loại: Phòng đào tạo

Thông báo lễ trao bằng tốt nghiệp ngày 09/6/2018

T4, 23/05/2018 - 08:06
P.ĐTĐH gửi nội dung thông báo trong file đính kèm. Các bạn sinh viên tham dự lễ liên hệ với P.CTSV, nhận bằng tốt nghiệp liên hệ P.ĐTĐH, Văn phòng CCTĐB. Các file đính kèm:  08_kh_dhcntt21_5_2018_scan.pdf
Mục phân loại: Phòng đào tạo

P.ĐTĐH thông báo v/v ĐKHP HK hè 2017-2018

T2, 21/05/2018 - 11:15
Phòng Đào tạo Đại học (P.ĐTĐH)  thông báo về TKB và thời gian đăng ký học phần học kỳ hè năm học 2017-2018 (file đính kèm). Thời gian ĐKHP sẽ được tổ chức như sau:  Đợt 1 (chính thức): từ 9h00 ngày 23/5/2018 đến 16h00 ngày 28/5/2018  Đợt 2 (hiệu chỉnh): từ 9h00 ngày 30/5/2018 đến 16h00 ngày 02/6/2018 Sinh viên xem TKB và các mốc thời gian theo thông báo để ĐKHP theo đúng kế hoạch. Lưu Ý: Học kỳ hè Bắt đầu học ngày 2/7/2018 Các file đính kèm:  Trân trọng. Phòng ĐTĐH Các file đính kèm:  tb_dtdh_thong_bao_to_chuc_hk_he_-_2017_-_2018.doc tkb_hoc_ky_he_.xlsx
Mục phân loại: Phòng đào tạo

Thông Báo Khảo Sát Lấy Ý Kiến Sinh Viên Tốt Nghiệp Về Khóa Học Lần 1 Năm 2018

T6, 18/05/2018 - 07:34
Thực hiện Quyết định số 08/QĐ-ĐHCNTT-ĐBCL ngày 17/12/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin về việc ban hành Quy định lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên sắp tốt nghiệp về khoá học, Phòng Thanh tra - Pháp chế - Đảm bảo chất lượng tiến hành tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên tốt nghiệp về khóa học lần 1 năm 2018, thông tin cụ thể sinh viên xem chi tiết trong (file đính kèm).   Các file đính kèm:  62_tb_dhcntt16_05_2018.pdf
Mục phân loại: Phòng đào tạo

Thông báo Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 4 năm 2018

T3, 15/05/2018 - 13:55
P.ĐTĐH thông báo kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 04 năm 2018 (file đính kèm) Các file đính kèm:  ke_hoach_xet_tot_nghiep_dot_4_2018.doc
Mục phân loại: Phòng đào tạo

Trang