Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Thiết kế và phát triển website (CNBU004.M31.ATBC.1) ngày 04/07/2022

CBGD : Đặng Lê Bảo Chương
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Thiết kế và phát triển website (CNBU004)
Lớp : CNBU004.M31.ATBC.1
Phòng : B4.08
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 2 , ngày 04/07/2022