Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ học, học bù

Thông báo nghỉ lớp Thiết kế và phát triển website (CNBU004.M31.ATBC.1) ngày 28/06/2022

CBGD : Đặng Lê Bảo Chương Khoa/ Bộ môn : MMT&TT Môn học : Thiết kế và phát triển website (CNBU004) Lớp : CNBU004.M31.ATBC.1 Phòng : B4.08 Thời gian : - Tiết bắt đầu : 6 - Tiết kết thúc : 10 Thứ : 3 , ngày 28/06/2022

Pages