Skip to content Skip to navigation

Information Systems For You

Information Systems For You
Ký hiệu: 
C1.0050
Ngày phát hành: 
Nhà xuất bản: 
Macmillan, 2007
Tác giả: 
Stephen Doyle
Thể loại: 
Tài liệu tham khảo
ISBN: 
Kích cỡ: 
Số trang: 
390
Năm xuất bản: 
2009
Lần xuất bản: 
3
Đĩa: