Skip to content Skip to navigation

Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction, Fifth Edition

Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction, Fifth Edition
Ký hiệu: 
C1.0267
Ngày phát hành: 
Nhà xuất bản: 
Wiley
Tác giả: 
Helen Sharp
Thể loại: 
Tài liệu tham khảo
ISBN: 
9781119547259
Kích cỡ: 
Số trang: 
636
Năm xuất bản: 
2019
Lần xuất bản: 
5
Đĩa: