Skip to content Skip to navigation

Management Information Systems: Managing the Digital Firm, 16th Edition GE

Management Information Systems: Managing the Digital Firm, 16th Edition GE
Ký hiệu: 
C1.0262
Ngày phát hành: 
Nhà xuất bản: 
Pearson
Tác giả: 
Kenneth C. Laudon, Jane P. Laudon
Thể loại: 
Tài liệu tham khảo
ISBN: 
9781292296562
Kích cỡ: 
Số trang: 
652
Năm xuất bản: 
2020
Lần xuất bản: 
Đĩa: