Skip to content Skip to navigation

Robotics, Vision and Control

Robotics, Vision and Control
Ký hiệu: 
Ebook.103
Ngày phát hành: 
Nhà xuất bản: 
Springer International Publishing
Tác giả: 
Peter Corke
Thể loại: 
Ebook
ISBN: 
978-3-319-54413-7
Kích cỡ: 
90.6MB
Số trang: 
697
Năm xuất bản: 
2017
Lần xuất bản: 
2
Đĩa: 
0