Skip to content Skip to navigation

Statistical Analysis and Data Display

Statistical Analysis and Data Display
Ký hiệu: 
Ebook.109
Ngày phát hành: 
Nhà xuất bản: 
Springer New York
Tác giả: 
Richard M. Heiberger, Burt Holland
Thể loại: 
Ebook
ISBN: 
978-1-4939-2122-5
Kích cỡ: 
18.3MB
Số trang: 
909
Năm xuất bản: 
2015
Lần xuất bản: 
2
Đĩa: 
0