Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Giải tích I (MATH2144.J31.CTTT.1) ngày 13/08/2019

CBGD : Lê Huỳnh Mỹ Vân
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Giải tích I (MATH2144)
Lớp : MATH2144.J31.CTTT.1
Phòng : E41
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 3 , ngày 13/08/2019