Skip to content Skip to navigation

Welcome to Văn phòng Các chương trình đặc biệt

THÔNG BÁO KHẨN VỀ VIỆC THAY ĐỔI KẾ HOẠCH HỌC KỲ 2 DO DỊCH BỆNH COVID-19 (28/02/2020)
THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TỪ NGÀY 02/3/2020 Trước những diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi do COVID-19 gây ra, căn cứ trên chủ trương chung ĐHQG-HCM, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ Thông tin quyết định về kế hoạch học tập của sinh viên đại học hệ chính quy như sau: 1....

Introduction

Advanced Program in Information System
An introduction of the Advanced Program in Information Systems The approval of the project “Renovation in Vietnamese higher education” by the Prime Minister (according to the Resolution No. 14/2005/NQ-CP on November 2, 2005) is considered to be one of the most outstanding educational events in 2005...
Oklahoma State University
INTRODUCTION ABOUT OKLAHOMA STATE UNIVERSITY (OSU) Oklahoma State University – OSU was established in 1890 with main campus in Stillwater, Oklahoma, and four other campuses, including Tulsa, OKC, Okmulgee and CHS. OSU has more than 35 thousand students, more than 350 undergraduate and graduate...

Admissions

Some general rules
ADMISSION REQUIREMENTS - Students achieved the award in the International Olympic Competitions on Computing and the National Competitions to select gifted students. - Students passed the University Entrance Examination...

No front page content has been created yet.