Skip to content Skip to navigation

[HB] - DS SV chất lượng cao, tiên tiến dự kiến nhận học bổng OEP trong học kỳ 2 năm học 2020-2021

Văn phòng thông báo danh sách sinh viên chương trình chất lượng cao, tiên tiến dự kiến nhận học bổng khuyến khích học tập của Văn phòng trong học kỳ 2 năm học 2020-2021 (file đính kèm).

Mọi thắc mắc sinh viên vui lòng phản hồi về email Văn phòng: vpdb@uit.edu.vn đến hết ngày 11/07/2021, sau thời gian này mọi khiếu nại sẽ không được giải quyết.

Lưu ý: sinh viên kiểm tra điểm trung bình học kỳ, loại học bổng và số tiền.

Trân trọng.