Skip to content Skip to navigation

Chào mừng đến với Văn phòng Các chương trình đặc biệt

Thông báo dời ngày bắt đầu lớp Tiếng Anh II và Tiếng Anh chuyên ngành CNTT - Chương trình tiên tiến - Học kỳ 2 - Năm học 2019-2020 (01/06/2020)
Chào các bạn sinh viên, Vì một số lý do khách quan, các lớp Tiếng Anh II (ENGL1213.K23.CTTT), Tiếng Anh chuyên ngành CNTT (SPCH3723.K21.CTTT và SPCH3723.K22.CTTT) chưa thể bắt đầu vào ngày 01/06/2020 như thông báo trước đây. Các lớp trên sẽ dời ngày bắt đầu đến 08/06/2020. Trân trọng thông báo.

Giới thiệu

Chương trình Tiên tiến
Một trong mười sự kiện giáo dục nổi bật của năm 2005 là việc phê duyệt đề án “Đổi mới giáo dục đại học Việt Nam” của Thủ tướng Chính phủ (nghị quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 02/11/2005). Với chiến lược dài 15 năm (2006 - 2020), mục tiêu của đề án là đưa giáo dục đại học Việt Nam đạt trình độ tiên tiến...
Chương trình Chất lượng cao
Chương trình đào tạo chất lượng cao nhằm góp phần tăng cường đội ngũ cán bộ có năng lực trong công nghệ, có khả năng nắm bắt và ứng dụng nhanh chóng những công nghệ mới, có kỹ năng đáp ứng nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp và tổ chức.
Chương trình Tài năng
Chương trình tài năng là một trong những giải pháp chiến lược của Đại Học Quốc Gia Tp.HCM nhằm đào tạo những sinh viên xuất sắc nhất có phẩm chất và năng lực tốt, cung cấp nguồn nhân lực có chuyên môn cao, trí tuệ và khả năng ngoại ngữ trong nghiên cứu, giảng dạy và chuyên gia giỏi của các ngành...

Tuyển sinh

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH TÀI NĂNG NĂM 2019
I. GIỚI THIỆU Chương trình đào tạo Cử nhân/ Kỹ sư Tài năng được thiết kế với yêu cầu về nội dung rộng và sâu hơn, đề cao tư duy sáng tạo, khả năng tự học, tăng cường kỹ năng thực hành, kiến thức thực tế. Sinh viên được...
Thông báo tuyển sinh vào đại học chính quy năm 2019. Chương trình liên kết với Đại học Birmingham City –Vương Quốc Anh.
Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG-HCM thông báo về việc xét tuyển vào đại học chính quy năm 2019 đối với Chương trình liên kết với Đại học Birmingham City (BCU) – Vương Quốc Anh (do BCU cấp bằng): 1. Ngành tuyển...
THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH TÀI NĂNG NĂM 2018
1. GIỚI THIỆU Chương trình đào tạo Cử nhân/ Kỹ sư Tài năng được thiết kế với yêu cầu về nội dung rộng và sâu hơn, đề cao tư duy sáng tạo, khả năng tự học, tăng cường kỹ năng thực hành, kiến thức thực tế. Sinh viên được...

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.