Skip to content Skip to navigation

[KS] - Khảo sát mở môn học Thiết kế hướng đối tượng với UML - IS215

Khoa Hệ thống thông tin đang tiến hành khảo sát về việc mở lớp môn học Thiết kế hướng đối tượng với UML - IS215 trong HK2 năm học 2021-2022 (học buổi tối).

Sinh viên có nhu cầu học, vui lòng thực hiện khảo sát theo link sau: 

https://httt.uit.edu.vn/v-v-mo-lop-is215-thiet-ke-huong-doi-tuong-voi-uml-hk2-nam-hoc-2021-2022-hoc-buoi-toi/

Mọi vướng mắc, sinh viên có thể liên hệ trực tiếp về khoa HTTT hoặc qua mail: sangvm@uit.edu.vn

Trân trọng.